Annons

Anders Ydstedt: Låt mig kunna lämna bilen hemma

Med färre parkeringsplatser i städerna minskar pulsen och affärsutbudet. Och de som bor utanför stadskärnorna får ännu svårare att ta sig dit.
Gästkrönika • Publicerad 15 april 2021
Detta är en personligt skriven text i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Politiken att begränsa bilismen kommer samtidigt som vi går mot helt tysta, säkra och utsläppsfria bilar. Elbilar borde tvärtom beredas bättre utrymme vid våra bostäder.Foto: Charles Krupa

Länge trodde många på begreppet ”peak car” – att efterfrågan på att ha bil skulle minska. Så blev det inte. Tvärtom har antalet personbilar i Sverige ökat med över 10 procent de senaste tio åren. Aldrig har vi haft så många bilar som nu. Trots det fortsätter många kommuner att planera för minskad bilism. I Skåne har vi de senaste åren sett flera stadskärnor byggas om med sämre parkeringsmöjligheter.

Den statliga utredningen ”Samordning för bostadsbyggande” kom häromveckan med förslaget att kommuner ska kunna avstå från att ställa krav på parkering vid nya fastigheter. Det handlar om ändringar i Plan och bygglagen (PBL) där andra mobilitetslösningar än bil ska ersätta krav på parkering. Allt i syfte att minska biltrafiken.

Annons

Givetvis blir det billigare att bygga hus utan parkeringsplatser. Men detta är samtidigt ett typexempel på allmänningens dilemma. Genom att inte ta eget ansvar för parkering belastas gator och andras parkeringar i stället. En fastighetsutvecklare som struntar i att ta ansvar för parkering kommer billigare undan, men om alla resonerar på samma vis blir det stora problem. Särskilt problematiskt blir det om detta kombineras med att parkering på gatumark begränsas, vilket sker i många kommuner för att öka framkomligheten.

”Parkeringsrestriktioner blir till virtuella stadsmurar som begränsar inflödet av köpkraft och kompetens.”

Stöd för en sådan politik finns möjligen hos en del som redan bor i centrala delar av städer – och som kanske även redan har parkering. De får ha sin stad för sig själva. Men efterhand kommer utbudet i city att utarmas. Parkeringsrestriktioner blir till virtuella stadsmurar som begränsar inflödet av köpkraft och kompetens. Särskilt lidande blir centrumhandel och företag i city. Det finns flera studier som visar att bilburna kunder handlar för mer än andra. Både de som bor i staden och fastighetsägare blir förlorare. Men då har fastighetsutvecklarna redan sålt.

Politiken att begränsa bilismen kommer samtidigt som vi går mot helt tysta, säkra och utsläppsfria bilar. Många sådana fordon rullar redan på våra gator och de blir allt fler. Här kommer vi till ett annat dilemma. Elektrifieringen av biltrafiken kräver inte bara el, den kräver också plats. Kan bilar laddas långsamt över natten blir belastningen på elsystemet mindre, vilket är viktigt inte minst i Skåne. Elektrifieringen talar därför för god tillgång till parkering där vi tillbringar mest tid.

Inte oväntat finns ett stort folkligt stöd för att planera bättre för bilen. En Skop-undersökning gjord på uppdrag av Kungliga Automobil Klubben, KAK, visar att hela 86 procent av svenskarna tycker det är mycket eller ganska viktigt att planera storstäderna så att det blir lättare att resa dit för dem som bor utanför. 70 procent anser att man vid nybyggnation ska planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och besökare.

Som bilvän är jag engagerad i att begränsa bilismens störningar. Globalt sett är energianvändning och säkerhet utmaningar men att se till att det finns plats att parkera i svenska städer är vare sig ett problem eller någon utmaning. Att planera bostäder utan parkering så att man inte kan lämna bilen hemma och ta cykeln när vädret så tillåter är direkt dumt.

Anders Ydstedt är ordförande i Kungliga Automobil Klubbens expertråd

Annons
Annons
Annons
Annons