Carl Göransson: Ändra den orimligt hårda skatteregeln

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Carl Göransson

Som företagare har man att förhålla sig till regelverk som bitvis är snåriga och oförutsägbara. Reglerna om det skatterättsliga företrädaransvaret kvalar utan tvekan in i denna kategori. Det vet Johan Ottosson som fått uppleva hur orättvist de kan slå.

Johan har en bakgrund som företagare i transportbranschen. Hans kompis, vi kan kalla honom Kim, behövde en person med behörighet att vara trafikansvarig i styrelsen till sitt nystartade budbilsföretag. Då Johan hade utbildningen ställde han upp helt utan ersättning.

Efter en granskning utförd av Skatteverket framkom det att Kim lyft pengar ur företaget utan att betala skatt, och på detta följde en kraftig upptaxering. Detta kom som en chock för Johan, eftersom han följt bolagets ekonomi och löpande varit i kontakt med bokföringskonsulten som skötte fakturorna. Kompisen hade under ett och ett halvt års tid fört in 16 falska fakturor bland flera tusen korrekta verifikat. Varken Johan, bokföringskonsulten eller revisorn hade upptäckt fifflet. Efter Skatteverkets korrekta upptaxering gick bolaget i konkurs.

Trots att ett företag går omkull är det inte omöjligt för staten att driva in eventuella skatteskulder. Om det finns kvarstående skulder efter konkursen kan Skatteverket genom det så kallade företrädaransvaret kräva en företrädare, exempelvis en tidigare styrelseledamot, på skulden.

  Självfallet ska det följa ett ansvar för den som sitter i en styrelse, men det ska inte vara mer långtgående för skatt än för andra av bolagets åtaganden. Så är det i dag. Kravet för att ett företrädaransvar ska dömas ut är enligt lagtexten att en företrädare ska ha varit grovt oaktsam. Tyvärr tillämpas i praktiken inte bestämmelsen av domstolarna, vilket Johans fall vittnar om.

  Eftersom Kim redan hade gått i personlig konkurs när företrädaransvarsmålet inleddes gick Skatteverket istället efter Johan, trots att det var Kim som fuskat. I februari i år slog Högsta Förvaltningsdomstolen fast att Johan skulle betala 850 000 kronor, trots att det enligt domstolen inte funnits några indikationer på att han skulle ha varit inblandad i oegentligheterna.

  Johan är inte ensam, utan fallet är ett av många exempel på hur orättvist företrädaransvaret kan vara. Varje år åläggs cirka 500 entreprenörer att betala sina konkursade bolags skatteskulder. Det låter kanske inte som speciellt många, men det handlar ofta om skulder på hundratusentals kronor och personliga konkurser är inte ovanliga.

  Självfallet måste det finnas ett regelverk som hindrar att man smiter från skatten vid bolagskonkurser, men lagens nuvarande utformning är för hård. Därför är det på sin plats att företrädaransvaret reformeras.

  Det förtjänar svenska företagare.

  Fakta

  Carl Göransson

  är vd för Rättvis Skatteprocess.

  Visa mer...