Annons

Det moderna samhällets motståndskraft börjar i energipolitiken

Svenskar kan i år se sig tvungna att välja mellan värme och julklappar på grund av det skenande elpriset. Matpriserna går också upp. Politikerna måste fatta beslut snarast om att bygga mer rena och planerbara energikällor.
Ledare • Publicerad 11 december 2021
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Röken stiger från skorstenarna på Heleneholmsverket i Malmö. EON:s kraftvärmeverk producerar el och fjärrvärme från naturgas och togs i drift i början på 1960-talet.
Röken stiger från skorstenarna på Heleneholmsverket i Malmö. EON:s kraftvärmeverk producerar el och fjärrvärme från naturgas och togs i drift i början på 1960-talet.Foto: Johan Nilsson/TT

Fjärilseffekten är idén om att en marginell påverkan i en del av ett system kan få stora och oöverskådliga effekter i en annan del av systemet. En fjäril slår sina vingar och orsakar en minimal luftström, som fortplantar sig och blir till en orkan i en annan del av världen.

”Det svenska elpriset slog nytt rekord i veckan”

Den globaliserade världen har allt mer blivit ett sådant sammansatt system. Osanitär livsmedelshantering i en kinesisk by – om det nu var så coronapandemin startade – kan orsaka miljoner dödsfall och slå ut hela ekonomier.

Annons

Den pågående energikrisen har på samma vis inte en enda stor orsak, utan många små. Priset på naturgas började stiga i takt med att många länder lyfte sina coronarestriktioner under hösten. En något kallare vinter än vanligt 2020 innebar att gaslagren var små. Det högre priset på utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem har drivits fram av politiska ambitioner i klimatfrågan, men blev ytterligare en faktor som drev på priset.

Att kärnkraft stängts av politiska skäl – bland annat i Tyskland, Belgien och Sverige – innebär att alltför lite planerbar kraftproduktion kan ersätta gasen, vilket förvärras under vindstilla perioder. Rysslands president Vladimir Putin ser chansen att utöva påtryckningar på Europa och begränsar leveranserna.

”Att kärnkraft stängts av politiska skäl – bland annat i Tyskland, Belgien och Sverige – innebär att alltför lite planerbar kraftproduktion kan ersätta gasen.”

Så rusar gaspriserna upp till aldrig skådade nivåer, och tar övriga energipriser med sig. Priserna på bensin och diesel har sjunkit tillbaka något, men var rekordhöga tidigare under vintern. Det svenska elpriset slog nytt rekord i veckan. Att värma huset kan plötsligt kosta flera hundra kronor. Energifattigdom har varit ovanlig i Sverige – betydligt vanligare på kontinenten – men är nu verklighet här. Det är en sorglig men realistisk tanke att människor i Sverige nu måste välja mellan värme och julklappar, eller i extrema fall mellan värme och mat.

Ändå kan det bli betydligt värre nästa år. Fjärilseffekten av de stigande gaspriserna är små luftströmmar i hela livsmedelsindustrin. Naturgasen är en insatsvara i produktionen av konstgödsel, vilket lett till att priset är nästan tre gånger högre än normalt. Minskad produktion påverkar också slakterierna och förpackningsindustrin. Redan små marginaler inom jordbruket pressas ytterligare av dieselpriserna.

Livsmedelsproducenter påverkas därtill av de höga elpriserna. I veckan meddelade Pågen att de höjer brödpriserna – efter påslag kan en limpa bli en till två kronor dyrare – på grund av ökade energikostnader (SvD 7/12). Nästa år lär övriga livsmedelspriser följa efter.

Att bygga upp samhällssystem som har motståndskraft mot alla sorters kriser är omöjligt. Den som söker ”strategisk autonomi”, det senaste modeordet i den europeiska unionen, riskerar snart att subventionera varenda samhällssektor för att hålla beredskapslager, som ändå inte räcker till när krisen kommer.

Det går inte att förutspå alla fjärilars vingslag, men en bra början är att arbeta med det som ofta är den grundläggande multiplikatorn i vår globala värld: energitillgången. En energiproduktion som är ren, planerbar och billig gör det inte bara lättare att tackla klimatomställningen utan också diktatorn i öster, Vladimir Putin. Trygg tillgång till mat, värme och elektricitet kommer man långt på när orkanen blåser upp.

Joakim Broman är ledarskribent

Joakim BromanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons