Annons

Johanna Nylander: Familj och företagande måste gå ihop

Fixa föräldraförsäkringen så att fler företagare har möjlighet att vara hemma med sina barn.
Johanna Nylander
Ledare • Publicerad 7 februari 2022
Johanna Nylander
Detta är en personligt skriven text i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med på företaget.
Med på företaget.Foto: Hasse Holmberg

Offentliga satsningar på entreprenörskap bidrar till ojämställdhet! Det menar en avhandling av Matilda Eriksson vid Stockholms universitet. Eriksson kopplar satsningarna, som mest går till män, med de uppoffringar som deras fruar och sambor gör för att få vardagslivet att gå ihop. Många går ner i arbetstid, tar ut mer föräldraledighet, och deras löner bekostar vardagsutgifterna medan entreprenörsmännen återinvesterar i sina bolag.

Det är i sig ett intressant perspektiv på entreprenörskap; hur stor betydelse det har att leva med någon som kan sköta allt det andra och stå för stabilitet i hemmet, och hur man kan värdera den insatsen högre. Men det saknar minst ett viktigt perspektiv, och det är varför så få manliga företagare lyckas med att kombinera familjeliv och entreprenörskap.

Annons

En orsak skulle kunna vara att föräldraförsäkringen, som är otroligt flexibel och generös för anställda, för många företagare är helt oanvändbar. Har man tagit ut låg eller ingen lön för att återinvestera intäkterna i bolaget blir ersättningen från försäkringskassan på lägstanivå, samtidigt som man inte får arbeta. En liten grupp företagare i uppstartsfasen har möjlighet att söka på framtida intäkter, men det finns så mycket undantag att många hamnar utanför.

”Föräldraförsäkringen, som är otroligt flexibel och generös för anställda, är för många företagare helt oanvändbar.”

Problemen med att vara företagare och lyfta föräldrapenning nämns ibland som ett hinder till varför få kvinnor startar nytt, men glöms bort när det handlar om fädernas uttag. Tidigare studier pekar på att många entreprenörer som satsar på familjelivet har kortlivade bolag; det är mer lönsamt att låta partnern dra hemmalasset.

Att kunna kombinera företagande med föräldraskap är minst lika mycket en fråga för att fler män ska kunna närvara i sina barns liv som att få fler kvinnor att starta och driva företag. Bättre regler för företagande i allmänhet, att göra det billigare att anställa, och att omforma socialförsäkringssystemen så att företagare tydligare omfattas hjälper båda.

I vissa yrken kommer föräldraledighet, vabb och liknande alltid vara svårt. Jobb med udda arbetstider, krav på närvaro eller starkt personberoende jobb hör till dem. Många som startar och driver bolag arbetar väldigt mycket och för låga ersättningar som aldrig skulle godkännas i ett kollektivavtal. Då går det inte att ta in en tillfällig vikarie. I andra fall handlar det om kultur. Styrelserum fyllda av män som aldrig tagit ut en dag för vård av barn, investerare som ser män som mer stabila chefer och andra liknande könsstereotypa förväntningar.

Att prestera och leverera goda resultat kan hänga ihop med arbetstid, men det är inte det enda. Fixa föräldraförsäkringen så att fler företagare har möjlighet att vara hemma med sina barn. Se ägarandelar i partnerns bolag som en förutsättning i stället för risk, och se över juridiska avtal och pensioner ordentligt.

Johanna Nylander är fristående krönikör på ledarsidan

Annons
Annons
Annons
Annons