Annons

Fler butiksstölder måste klaras upp

Butiksstölder och hotfulla situationer har blivit vardag för anställda inom handeln. Alldeles för få av dessa brott klaras upp, och det är svårt att få personer portade från butiken.
SIGNERAT • Publicerad 15 juli 2022
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Stödlbegärligt.
Stödlbegärligt.Foto: Simon Rehnström/SvD/TT

En butikschef i Nyköping får höra att hans butik ska sprängas. Samtidigt måste anställda i en butik i Malmö gömma undan matvaror eftersom stölderna ökat. Hotfulla situationer och butiksstölder har blivit vardag för anställda inom handeln. Men påföljderna för de som utsätter personalen är sällan tillräckliga, och alldeles för få stölder klaras upp.

Svensk Handel har i flera år följt utvecklingen av butiksstölder och tryggheten inom branschen. De senaste åren har präglats av en ökning av främst butiksstölder, och med det uppstår även fler situationer där anställda riskerar att hamna i hotfulla situationer. När Svensk Handel släppte sin senaste Trygghetsbarometer var det dystra siffror som presenterades. Under mätveckan hade 34 procent av butikerna i undersökningen utsatts för stöld, och var femte handlare hade utsatts för hot och våld. En av de som mottagit hot om våld är butikschefen Emil Bergkvist som fick höra att han, hans butik och hela gallerian som hans butik låg i skulle sprängas (SR 11/7).

”Trots att butiker både polisanmäler och ansöker om tillträdesförbud kan personen alltså vara tillbaka inom kort.”
Annons

Svensk Handel rekommenderar butikerna att anmäla alla stölder. Men för vissa butiker har den uppgiften blivit övermäktig. Butikens anställda hinner helt enkelt inte med att anmäla alla småstölder. Samtidigt uppger de att en polisanmälan sällan ger någon effekt (Sydsvenskan 3/1). Butiksanställde Hussein Karim berättar för SVT Nyheter (22/5) att fem till sex flak kaffe stals varje dag från butiken efter att priset på kaffe hade ökat. Nu måste Hussein och hans kollegor gömma de mer stöldbegärliga kaffesorterna på lagret.

I mars infördes en ny lag om tillträdesförbud för att butiker ska kunna porta personer som har begått ett brott i butiken och riskerar att göra det igen. Lagen har förvisso varit effektiv, 75 procent av de som portas kommer inte tillbaka till butiken, men endast en tredjedel av ansökningarna om tillträdesförbud resulterar i ett faktiskt förbud. Trots att butiker både polisanmäler och ansöker om tillträdesförbud kan personen alltså vara tillbaka inom kort.

Mängdbrotten som sker inom svensk handel måste tas på större allvar. En polisanmälan borde inte vara ett slöseri med tid, och den nya lagen om tillträdesförbud måste vara applicerbar i fler fall. Att personer återkommande kan begå brott utan märkbara konsekvenser är ohållbart och utsätter butiksanställda för onödiga risker.

Ida Arnstedt
Annons
Annons
Annons
Annons