Annons

Naod Habtemichael: Högre a-kassa ger större arbetslöshet

Socialdemokraternas vallöfte om att höja a-kassan kan låta lockande. Men det skulle leda till högre arbetslöshet och lägre tillväxt.
Naod Habtemichael
Ledare • Publicerad 3 maj 2022
Naod Habtemichael
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
Statsminister Magdalena Andersson (S) lovade på första maj att göra pandemins tillfälliga höjning av a-kassan permanent.
Statsminister Magdalena Andersson (S) lovade på första maj att göra pandemins tillfälliga höjning av a-kassan permanent.Foto: Jonas Ekströmer/TT

När krispaketen för två år sedan avlöste varandra under pandemins första våg höjdes både takbeloppet och grundbeloppet i a-kassan. Tillfälligt, hävdade regeringen. Men som den framstående ekonomen Milton Friedman har slagit fast finns det ingenting så permanent som en tillfällig statlig åtgärd.

I sitt förstamajtal i helgen utfärdade statsminister Magdalena Andersson (S) mycket riktigt ett vallöfte om att permanenta de tillfälliga höjningarna av a-kassan. Det är fel väg att gå.

Annons

För det första skulle en höjning av a-kassan leda till högre arbetslöshet och sämre ekonomisk tillväxt. En forskningsöversikt genomförd av Finanspolitiska rådet visar exempelvis på entydiga resultat: en högre ersättning inom a-kassan leder till en högre risk för ökad strukturell arbetslöshet.

För det andra kan det framstå som att en höjning av a-kassan inte har särskilt konkreta effekter för den enskilde, utan bara erbjuder svängrum i vardagsekonomin. Men så är inte fallet. Enligt en forskningsstudie av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ledde en mindre höjning av den finska a-kassan till en 20 procent lägre sannolikhet att anställas för arbetslösa.

Den negativa effekten av förändringen försvann i samband med att den högre ersättningen upphörde fem månader senare. Detta har två grundorsaker. Dels var mottagarna av det höjda stödet mindre benägna att aktivt söka jobb. Dels ledde den generösa ersättningen till att arbetssökande var mindre villiga att tacka ja till de jobb som väl erbjöds.

”A-kassan är avsedd att vara ett stöd när man letar efter ett nytt jobb.”

Slutligen är a-kassan avsedd att vara ett stöd under omställningen från arbetslöshet till arbete. Om man skulle mista sitt jobb är det varken önskvärt eller ändamålsenligt att man ska kunna fortsätta leva som tidigare under en längre tid, utan en tydlig avtrappning av stödet.

Som forskarutbildad nationalekonom är Magdalena Andersson väl medveten om de negativa konsekvenser som en permanent höjning av a-kassan skulle resultera i. Men hennes tid som finansminister i Stefan Löfvens regering präglades av storslagna löften och få S-märkta reformer inom arbetsmarknadsområdet. Deras politik tog inte itu med arbetsmarknadens större problem: kompetensbrist, höga anställningskostnader, och en stor klyfta mellan inrikes och utrikes födda.

S måste skaffa sig en politik för att bryta den rekordstora långtidsarbetslösheten. I mars hade 175 000 personer varit utan jobb i mer än tolv månader.

Ett idéfattigt regeringsparti ska inte genomföra förändringar som i värsta fall ökar arbetslösheten.

Annons
Annons
Annons
Annons