Annons

Högskolor ska vara lärosäten – inte arbetsmarknadspolitik

Högskolepolitiken har länge präglats av tveksamma universitetsutnämningar, friserande av arbetslöshetsstatistiken och utredningar som inte leder till konkreta reformer.
Ledare • Publicerad 1 december 2022
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Sverige har blivit omsprunget som kunskapsnation av andra länder, menar utbildningsminister Mats Persson (L).
Sverige har blivit omsprunget som kunskapsnation av andra länder, menar utbildningsminister Mats Persson (L).Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverige har blivit omsprunget av andra länder som kunskapsnation. Inte för att svenska universitet och högskolor har blivit sämre, utan för att vi stått stilla och inte tagit till vara på vår förbättringspotential. Det är utbildningsminister Mats Perssons (L) lägesbild, som han utvecklade på ett seminarium om högre utbildning som anordnades av Svenskt Näringsliv i tisdags.

Det krokar i vad Ulrika Wallén, högskolepolitisk expert på Svenskt Näringsliv konstaterade på seminariet: att högre utbildning är ett underreformerat område. Som har varit föremål för ett stort antal utredningar de senaste åren, utan att någon vidare förändring kommit till stånd.

Annons

Vad är det då som behöver göras? I rapporten som Svenskt Näringsliv presenterade ges ett antal konkreta reformförslag. Föga överraskande ligger deras fokus på reformer som stärker utbildningens nytta utifrån ett arbetsgivarperspektiv, till exempel att dimensioneringen av antalet högskoleplatser i högre grad ska styras av behoven på arbetsmarknaden. Studenternas efterfrågan ska styra mindre.

Det är inte fel, men lärosätenas uppdrag är bredare än att leverera kompetens till företag. Bildning, omprövning och forskning för att nämna några saker. I högskolepolitiken sker alltid en balansgång mellan olika värden. Som arbetstagare kan det ofta vara fördelaktigt att ha en bred utbildning som ger mer olikartade möjligheter på arbetsmarknaden, samtidigt som det för företag är mer fördelaktigt med examina som ger en tydligare, smalare och mer direkt tillämpbar kompetens.

Därmed är det inte sagt att Sverige träffat rätt balans mellan perspektiven – att 71 procent av företagen tycker att det är svårt att rekrytera personer med högskoleutbildning blottar möjligen felprioriteringar. Ett stort behov av kompetent högutbildad arbetskraft som går omättat hämmar svensk tillväxt och konkurrenskraft.

Egentligen är det sällan bildningen och idealbilden av universiteten som kunskapsinstitution som driver högskolepolitiken, utan andra behov. Bildningen blir ofta en på sin höjd lycklig bieffekt. Behovet av välutbildad arbetskraft är en sådan drivkraft, och måste medges vara en av de bättre. Inte bara för att det gynnar tillväxten, utan även för att det svarar på många studenters förväntan. En viktig anledning att många väljer att plugga vidare, är att bli attraktiv på arbetsmarknaden.

”Det stora problemet har inte varit brist på reformförslag, utan på reformvilja.”

Viljan att frisera statistiken, genom att gömma undan arbetslösa på en utbildningsplats, har traditionellt också varit en motor för högskolepolitiken – en av de allra sämsta. Därför är det välkommet att utbildningsministern var rak och tydlig med att högskolepolitiken inte ska vara arbetsmarknadspolitik.

Inte heller vill han att det ska det vara regionalpolitik. Det är välkommet i ljuset av hur överdrivet ivriga Socialdemokraterna varit att göra högskolor till universitet, utan vidare hänsyn till kvaliteten.

Mats Persson visade tydligt att han är en utbildningsminister som vet vad som behöver göras – och framför allt vad som gjorts fel förr. Förhoppningsvis kan det översättas i handling, för det stora problemet har inte varit brist på reformförslag, utan på reformvilja.

Mimmie Björnsdotter GrönkvistSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons