Johanna Nylander: Vi måste tala om invandringsvolymerna

Ledare Artikeln publicerades

Öppna gränserna är det enda svaret på flyktingvågen.

De senaste veckorna har hundratals människor dött på medelhavet. Flera fartyg har förlist med passagerare ombord som varit på flykt från några av världens värsta krigshärdar.

I bland kan man höra politiker och opinionsbildare tala om flyktingvolymer som ett problem i sig, att det är farligt om fler människor tar sig till Sverige, och att lösningen är att begränsa antalet människor som kan komma hit. Det kan vara förståeligt med viss oro om det inte syns några lösningar om hur människor skall tas emot, men det är en helt orimlig väg att gå.

Det finns två sätt att närma sig frågan om flyktingvolymer. Antingen så ser man antalet människor i sig som ett problem – och i så fall får man vara okej med att gränserna är stränga och att människor utelämnas till illegala aktörer och att människor dör för att ta sig hit. Eller så ser man de öppna gränserna som en självklarhet och ser utmaningen i att forma samhällssystemen så att alla som vill komma hit får en rimlig chans att hitta boende, arbete och kan bygga sig ett liv här, tillfälligt eller permanent.

  För bara ett par decennier sedan var utgångsläget i svensk politik att invandringen ska vara hårt reglerad, inte minst för att skydda jobben och välfärden. I takt med att världen utvecklats har synen på hårda gränser förändrats. Det har blivit lättare att ta sig hit, få arbeta och få bygga sig ett liv här. Det är en situation som är värd att värna, och då krävs det en flexiblare välfärdsstat, effektivare skola, bättre bostadsmarknad och att människor har möjlighet att komma i arbete och själva stå för sin försörjning. Den svenska modellen för kollektivavtal borde omprövas så att de som står helt utanför arbetsmarknaden kan inkluderas och att människor med låg utbildningsnivå eller knapp erfarenhet kan få chans till arbete. Bostadsmarknaden måste omregleras så att fler kan hitta ett rimligt boende, och kollektivtrafiken förbättras så att fler kan pendla långt till jobbet på kortare tid. Skatterna på arbete behöver sänkas, och det måste bli lättare att anställa och att anlita företagare i hela tjänstesektorn.

  Den politiska utmaningen är inte hur man bäst begränsar invandringen, utan hur man klarar av att hålla gränserna öppna och bygger system som låtar alla som vill ta sig hit. För friare rörlighet så att färre människor tvingas riskera livet på medelhavet för att ha en chans att överleva alls. Det är dags att stoppa de skadliga flyktingvolymerna – det vill säga volymerna av människor som dör på vägen till Europa – och öppna gränserna till Europa på riktigt. Det kanske kostar, och vi kanske måste dela med oss lite av vår välfärd, men alternativet är inte värdigt ett demokratiskt samhälle. Inför fri invandring nu.

  Fakta

  Johanna Nylander

  Liberal debattör och ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen.

  Visa mer...