Annons

Katarina Erlingson: Kristianstad testar gränser för en bra sak

Tveksam upphandling eller inte, när det gäller att långtidsarbetslösa ska kunna få jobb är det bra att arbete- och välfärdsnämnden vågar utmana reglerna.
Katarina Erlingson
Ledare • Publicerad 11 juni 2024
Katarina Erlingson
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
Nytt jobb.
Nytt jobb.Foto: Johan Nilsson/TT

Att som kommun ge sig ut på tunn is när det gäller lagar och regler är oftast inte att rekommendera. Lagar finns till av en anledning och det är självklart att en kommun ska föregå med gott exempel. Samtidigt finns det situationer där det kan vara värt att chansa, om det är en lagstiftning som inte hänger med i utvecklingen.

Det kan sägas vara fallet när det gäller att hitta nya sätt att få människor i arbete. Arbete- och välfärdsnämnden i Kristianstads kommun är nu ute på okända vägar, åtminstone när det kommer till laglighet. Syftet är emellertid gott; alla människor behöver känna sig behövda och kunna försörja sig själva i så stor utsträckning som möjligt. Det räcker inte med praktikplatser, utan ”riktiga” jobb behövs och dessa är inte alltid lätta att skaka fram i den kommunala verksamheten.

Annons

Risken är uppenbar att de fackliga organisationerna har synpunkter och spjärnar emot praktikplatser som kanske tar arbetsuppgifter ifrån de ordinarie anställda. Arbetsmarknadsåtgärder ska förstås inte innebära en utträngningseffekt utan i stället vara ett komplement, men då blir det lätt ”hittepå-jobb”.

Att handla upp arbetsplatser hos idéburna och ideella organisationer är därför framåtsyftande, även om själva upphandlingen i sig inte sker enligt de regler som är fastlagda i Lagen om offentlig upphandling. Kommunens jurist, liksom SKR:s jurist, ställer sig tveksamma. Och det är deras jobb, att kontrollera lagligheten och inte uppmuntra till lagtrots.

”Så kör på, arbete- och välfärdsnämnden, ni testar lagens gränser för en bra sak.”

Men det är också politikernas jobb att knuffa lagar framför sig för att utmana och pröva lagstiftningen. Det är bra att politikerna i arbete- och välfärdsnämnden inte tillhör den ängsliga sorten. Juristers ord är inte alltid lag, och en lag behöver inte vara huggen i sten. En lag kan prövas, tolkas och kompletteras. Eller för all del tas bort. Fler politiker på lokal nivå borde ägna sig åt att testa lagars gränser, i alla fall när det handlar om beslut som förmodas göra det bättre för hela samhället.

Jobb till så många som möjligt gör det på sikt bättre för många. Därför är det positivt att Kristianstad testar något nytt. Det är till gagn inte bara för dem som är långvarigt arbetslösa, utan också, i det här fallet, för föreningslivet och kommunen i stort. Civilsamhället är grunden för ett stabilt samhälle och föreningar har ofta inte råd att anställa personal i den utsträckning som skulle behövas. Att få möjlighet att anställa hjälper inte bara den idéburna organisationen utan förstås också den långtidsarbetslöse. Att kunna få ett ”riktigt” jobb på sitt CV är mycket värt.

Dessa så kallade tillväxtplatser ger chans för den enskilde att växa som människa och känna sig behövd. De idéburna organisationerna får möjlighet att utvecklas och bli ytterligare en pusselbit för att Kristianstad ska få en positiv utveckling. Ökade skatteintäkter blir följden som inte bara blir till nytta för kommunen som organisation utan för alla kommuninvånare. Den som hittills behövt försörjningsstöd hos kommunen kan gå till arbete och bli självförsörjande och får förhoppningsvis en bättre självkänsla . Så kör på, arbete- och välfärdsnämnden, ni testar lagens gränser för en bra sak.

Annons
Annons
Annons
Annons