Annons

Lärare ska inte vara asyldomare

Att göra lärare till asyldomare är höjden av feghet från våra politiker. Det är våra folkvaldas ansvar att fixa situationen och hjälpa de ensamkommande, inte lärarnas.
Publicerad 11 april 2019 • Uppdaterad 15 april 2019
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Historiskt sett har en majoritet av de ensamkommande inte gått ut skolan med godkända betyg.
Historiskt sett har en majoritet av de ensamkommande inte gått ut skolan med godkända betyg.Foto: Claudio Bresciani/TT

Som bekant öppnade de rödgröna och Centerpartiet upp för cirka 9 000 afghanska ensamkommande (99,4 procent unga vuxna) att få en ytterligare en chans att få uppehållstillstånd i Sverige, så länge de hade för avsikt att studera på gymnasiet (Expressen den 18 maj 2018). Detta har i praktiken inneburit lärare nu får agera asyldomare. Det är nämligen bland annat betygen och närvaron i skolan som påverkar om de ensamkommande får stanna i Sverige.

Det här har – föga förvånande – satt lärarna i en jobbig situation. Majoriteten av de ensamkommande som studerar på gymnasiet kommer sannolikt inte att få godkända betyg. I alla fall inte om de ska bedömas rättvist. Så hur ska då lärarna hantera detta? Till SVT säger läraren Cecilia Martinsson att “Jag tror att det kommer att kännas svårt att sätta ett betyg som inte är godkänt om jag vet att det hänger bara på det” (SVT den 8 april).

Annons

Lärare kommer – av naturliga skäl – ha svårt att ge de ensamkommande underkända betyg om det riskerar deras framtid i Sverige. Risken att den här gruppen helt enkelt kommer att passera genom systemet, trots att de inte uppnår grundläggande kvalifikationer för att klara studierna. Vad händer då med de som inte blir godkända på sin utbildning? Ska de tillåtas gå om år efter år tills de blir godkända?

Och sedan då? Lyckas de inte hitta ett jobb efter sex månader kommer de nämligen inte heller att få uppehållstillstånd. Det är i sammanhanget föga troligt att speciellt många av de ensamkommande kommer att hitta ett jobb över huvud taget, utöver statligt subventionerade hitte-på-jobb.

Historiskt sett har en majoritet av de ensamkommande nämligen inte gått ut skolan med godkända betyg. Och godkända gymnasiebetyg är en förutsättning för att få ett jobb i Sverige. I en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) visades att det är just de ensamkommande som det går sämst för av alla elever i skolan. Enbart cirka 20-30 procent ur denna grupp får godkänt i svenska, engelska och matte (ESO-rapport 2017:3).

Att det förefaller på det viset är inte speciellt förvånande. Och det handlar då inte om att de inte försöker. Men åldern spelar roll. Så många som 78 procent fick sin ålder uppskriven till 18 år vid beslutstillfället (Expressen den 18 maj 2018). Detta innebär att de även kan vara äldre än 18. Självklart är det mycket svårare för en vuxen person, som aldrig satt sin fot i svensk skola förut, att läsa in en hel examen, än det är för ett barn. Majoriteten av de ensamkommande kommer således sannolikt att stå utan både examen och jobb i framtiden.

Och kritiken bör riktas mot våra folkvalda. Det är höjden av feghet att avsäga sig ansvar, och i stället delegera asylavgöranden neråt. Det här är inte lärarnas ansvar. Det är orimligt att de, utöver sitt redan pressade uppdrag, ska agera asyldomare. Lärare är dessutom inte folkvalda. Det är däremot våra politiker. Det är de som borde se till att fixa situationen och hjälpa de ensamkommande.

Våra socialdemokratiska politiker var snabba med att kritisera förslaget med ordningsbetyg i skolan för att “det lägger ytterligare tyngd på lärares axlar”. Man tycks dock inte ha några större betänkligheter när det kommer till att lämpa över livsavgörande beslut om de unga afghanernas framtid på lärare. Vad är det om inte ett enormt hyckleri?

Emma JaensonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons