Annons

Malin Lernfelt: Malin Lernfelt: En snut bakom varje knut, tack

Polisen måste bli mer närvarande på landsbygden. Att stora delar av Sverige saknar poliser har fått orimliga konsekvenser.
Malin Lernfelt
Ledare • Publicerad 1 juli 2022
Malin Lernfelt
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
På många håll i landet har polisnärvaron varit mycket låg under lång tid.
På många håll i landet har polisnärvaron varit mycket låg under lång tid.

Människor som bor på landsbygden är mer missnöjda med bristande polisnärvaro än de som bor i större städer. Det visar Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning.

Självklart är det en omöjlighet för polisen att alltid vara närvarande överallt i ett stort och på många håll glesbefolkat land som Sverige. Samtidigt bör polisen kunna vara betydligt mer synlig och tillgänglig även för människor utanför städerna än vad som är fallet i dag.

”I en hel del kommuner finns inte någon polisstation överhuvudtaget.”
Annons

Under flera decennier har det i flera steg pågått en omstrukturering och centralisering av Polismyndigheten, vilken resulterat i maktkoncentration och nedläggning av hundratals polisstationer i mindre orter. I en hel del kommuner finns inte någon polisstation överhuvudtaget.

För att spara resurser har man koncentrerat polishusen till färre platser. Även digitaliseringen har bidragit till att polisen inte är fysiskt närvarande överallt.

Problemet är dock att man då missar den symboliska betydelsen av att polisen manifesterar sin närvaro och att det skapar trygghet, liksom det faktum att ju mer tid en enskild polis tillbringar på en plats desto bättre kan han eller hon lära känna invånarna och vara uppmärksam på sådant som inte står rätt till. Att ”finnas på plats vid behov” blir dessutom svårt när avstånden mellan polisstationer är allt för omfattande och utryckningstiderna långa. När länsman till slut når fram har bovarna lämnat brottsplatsen för längesedan.

De signaler som skickas till kriminella när polisen i princip lämnat glesbygden är ”välkommen, här är det fritt fram”. Inte undra på att antalet anmälda brott utanför städerna ökar. Kringresande stöldligor har blivit allt vanligare på senare år och de plockar på sig alltifrån verktyg till fordon och diesel.

2021 sände Sveriges Radio dokumentärserien ”Laglös landsbygd”. I den vittnar såväl poliser och åklagare som medborgare om den hopplösa situation som uppstått när rättssamhället lämnat walk over i glesbygd och kriminella tillåtits härja fritt.

Brå-rapporten ”Brottslighet och otrygghet i stad och landsbygd” (2015) konstaterar också att skillnaderna i otrygghet och utsatthet på senare år minskat mellan större städer och landsbygd samt att ökningen av flera brottstyper är procentuellt sett större i glesbygd – även risken för att utsättas för brott fortfarande är betydligt större i storstäderna.

Det är dags att politikerna skjuter till riktade medel för att öka polisens närvaro på landsbygden. Att människor utanför städerna också ska kunna känna sig trygga får aldrig bli en utopi.

Att människor utanför städerna också ska kunna känna sig trygga får aldrig bli en utopi.
Att människor utanför städerna också ska kunna känna sig trygga får aldrig bli en utopi.Foto: Alva Andersdotter
Annons
Annons
Annons
Annons