Annons

Patrik Oksanen: Patrik Oksanen: Riksdagens partier måste svara på hur Sverige ska säkras till sjöss

Sverige behöver fria hav och fria handelsflöden för vårt välstånd och vår säkerhet. Men marinen är för liten och eftersatt för att klara flera av sina uppgifter samtidigt. Det skriver säkerhetsexperten Patrik Oksanen, ny krönikör på Kristianstadsbladets ledarsida.
Patrik OksanenSkicka e-post
Ledare – gästkrönika • Publicerad 8 maj 2021
Patrik Oksanen
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
Dagens sju korvetter och sju minröjningsfartyg är för lite för att ens klara de närmaste nationella behoven.
Dagens sju korvetter och sju minröjningsfartyg är för lite för att ens klara de närmaste nationella behoven.Foto: Marcus Palmgren

Den svenska marinen är för liten för att klara av flera viktiga uppgifter samtidigt. Till exempel att säkra sjötransporterna till Sverige, skydda och transportera trupp med destination till exempelvis Gotland och på samma gång avvärja fientliga anfall mot riket.

Det finns likheter mellan de problem Karl XI hade när han bestämde sig för att grunda marinbasen Karlskrona och de utmaningar som Sverige har i dag. Även 350 år senare lider den svenska marinen av en lång fred som förutsätts vara för evigt. Det mentala fredstillståndet har gjort att nya kölar inte har sträckts på många år, men behoven blir mer akuta för varje år.

Annons

Medelåldern på marinens fartyg har passerat 30 år. Den senaste korvetten som togs i bruk av Försvarsmakten är HMS Härnösand. Det skedde 2009, året då Fredrik Reinfeldt (M) var statsminister, Donald Trump var den där kändisen som ingen tog på allvar från filmen ”Ensam Hemma”, iPhone 3 lanserades och de flesta tänkte sig att det inte skulle finnas några hot mot Sverige eftersom värnplikten lades vilande samma år.

Det är bara drygt ett årtionde sedan. Men det var en annan tid.

Trots försämringarna i omvärlden sedan dess och vårt sjöfartsberoende har inga nya ytfartyg byggts.

I dag sitter försvarsminister Peter Hultqvist (S) med en ännu mer komplex sjöstrategisk situation än vad Karl XI hade att ta hänsyn till. Sveriges ekonomi är helt exportberoende och 90 procent av vår export går till någon del sjövägen med fartyg. Dessutom är vårt land beroende av att importera en lång rad viktiga produkter. Vi behöver fria hav och fria handelsflöden för vårt välstånd och vår säkerhet.

”Den svenska försvarsdebatten har svårt att ta till sig den strategiska kartan som visar att vi är en ö-nation som delar ö- och ödesgemenskap med Norge och Finland.”

Den svenska försvarsdebatten har svårt att ta till sig den strategiska kartan som visar att vi är en ö-nation som delar ö- och ödesgemenskap med Norge och Finland. Vårt beroende av havet handlar också om att det är den vägen som västliga vänners hjälp måste komma ifall krisen eller kriget kommer.

Vi behöver alltså se den större kartbilden för att förstå Sveriges strategiska läge. Den solidariska säkerhetspolitiken, som är grunden för vår säkerhetspolitik gör vår strategiska verklighet så mycket större än den var under Kalla kriget. Där säger vi att vi inte ska stå passiva om ett angrepp drabbar ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Det betyder ett område från grönländska Nuuk i väster till Narva i öster, och omfattar Norra Ishavet så väl som Medelhavet.

”Dagens sju korvetter och sju minröjningsfartyg är för lite för att ens klara de närmaste nationella behoven.”

Om kartan numera är så mycket större så är den flotta vi har i dag betydligt mindre i numerären än tidigare. Dagens sju korvetter och sju minröjningsfartyg är för lite för att ens klara de närmaste nationella behoven.

I skriften ”En Marin för Sverige” konstaterade Kungliga Örlogsmannasällskapet 2018 att Sverige bara har en tredjedel av ytfartygen som behövs och då pratar vi inte om solidaritet i Medelhavet eller i Arktis, utan om Östersjön och Västkusten. I klartext handlar valet om att prioritera en av uppgifterna som identifierades redan på Karl XI:s tid; skydda sjöfarten, skydda trupptransport eller att möta fienden. Det betyder också att Sverige kan tvingas till i praktiken omöjliga val, som till exempel att om den viktiga hamnen i Göteborg ska hållas öppen så töms Östersjön på svenska fartyg.

Marinen utgör tillsammans med flygvapnet den första försvarslinjen och kan agera bortom eget territorium. Dessutom löser marinens fartyg redan i dag uppgifter då vi prövas i en gråzon mellan krig och fred.

”Med en snittålder på över 30 år kommer fartyg att börja falla för åldersstrecket under kommande årtionde, men det saknas en politisk plan för att ersätta dem.”

Med snittåldern på över 30 år kommer marinens fartyg att börja falla för åldersstrecket under kommande årtionde, men det saknas en politisk plan för att ersätta dem. I höstens Försvarsbeslut blev tillskottet minst sagt begränsat.

Annons

Dagens fyra ubåtar ska bli fem när en tredje ubåt av Gotlandsklass vidmakthålls. Visbykorvetterna ska få sitt efterlängtade robotluftvärn. Förberedelser för två nya korvetter inleds. En amfibiebataljon etableras i Göteborg.

Det är långt ifrån någon kraftsamling för att åtgärda decennier av underlåtenhet att säkra Sveriges sjöfartsberoende.

Nästa år fyller flottan 500 år och Sverige går till val. Det finns all anledning att redan nu ställa frågorna till riksdagens partier hur Sverige ska säkras till sjöss.

Det tar i genomsnitt tio år att driva processen att få ett nytt fartyg operativt. Tidshorisonterna och konsekvenserna av bristande agerande står i skarp kontrast till politikens flyktiga fokus att fånga väljarnas gunst här och nu.

Patrik Oksanen är senior fellow på tankesmedjan Frivärld, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och fristående krönikör på Kristianstadsbladets ledarsida

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons