Annons

Sofia Nerbrand: Region Skåne behöver få upp pulsen i nordost

Primärvården och utvecklingen i stort i nordöstra Skåne kan inte tillåtas vara på efterkälken år efter år.
Sofia NerbrandSkicka e-post
Ledare • Publicerad 20 maj 2024
Sofia Nerbrand
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
Läkarundersökning på vårdcentral.
Läkarundersökning på vårdcentral.Foto: Samuel Steén/TT

Av de 170 vårdcentraler i Skåne som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har rankat ligger 25 i nordöstra delen av regionen. Och av dessa 25 ligger 17 under riksgenomsnittet när det kommer till kvalitet och tillgänglighet. Den bästa i vårt hörn av Skåne återfinns först på fjortonde plats i länet (Kb/Nsk 20/5).

Annons

SKR tillfrågar varje år människor vad de tycker om vården i en nationell patientenkät (NPE) och av den går det också att utläsa att patienterna i Skåne säger att de får vänta längre på att träffa en läkare på vårdcentralen, jämfört med övriga landet. Region Skåne presterar faktiskt under snittet i alla kategorier som mäts.

Det är inte bra resultat.

Det finns förstås skillnader. Vårdcentralen Knislinge är bäst, medan Vårdcentralen Vinslöv är sämst.

Man kan fundera på vad de stora olikheterna beror på, både geografiskt och mellan enskilda aktörer. En faktor är säkert att det är svårare att rekrytera personal till glesbygd, även om lönerna för läkare och andra medarbetare länge har varit högre här än i resten av Skåne.

För att få välutbildade människor att slå ner bopålarna krävs god livskvalitet på många områden: boende, kommunikationer, skolor, butiksutbud, natur, kultur – och möjligheter för ens partner att finna ett bra jobb. Att nordöstra delen av Skåne har svagare tillväxt, arbetsmarknad, utveckling och demografi kan alltså förstärka den negativa spiralen här. Ju färre som stannar och satsar, desto sämre blir det.

Region Skåne finansierar all hälso- och sjukvård i Skåne, men har även ansvar för att stärka den regionala utvecklingen. Regionen har alltså all anledning att lägga manken till att lyfta det nordöstra hörnet på många områden.

”Det vore lysande om den nationella patientenkäten får politikerna och chefstjänstemännen att få lite eld i baken.”

Privata vårdcentraler har också haft lättare att anställa än Region Skåne. Det är utmärkt att vårdanställda har flera arbetsgivare att välja mellan, eftersom konkurrens vässar verksamhet. De offentliga vårdinrättningarna måste alltså inte bara lyckas imponera bättre på patienterna, utan också på doktorer och sjuksköterskor. Högre lön räcker inte, utan det handlar även om moderna journalsystem, medbestämmande och gott ledarskap.

Region Skåne har en del att jobba på, om man säger så. Det vore lysande om den nationella patientenkäten får politikerna och chefstjänstemännen att få lite eld i baken. För vi kan ju inte acceptera att vi i nordost hamnar på efterkälken.

Annons
Annons
Annons
Annons