Annons

Samhället är illa rustat för en vattenkris

Sveriges vattenförsörjning står inför strukturproblem.
Ledare • Publicerad 10 maj 2020
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Foto: Ruud, Vidar

Att vi plötsligt skulle få brist på vatten kan tyckas avlägset för många men faktum är att fyra av tio svenskar har drabbats av vattenbrist bara de senaste fem åren, enligt undersökning gjord av teknikkonsultföretaget WSP.

Därtill uppger 67 av 98 av de tillfrågade ansvariga inom kommunerna att klimatförändringarna redan nu har börjat få effekter på vattentillgången, samtidigt som mycket få emellertid har nödvändig beredskap för att hantera en vattenkris. Inte ens tre av tio privatpersoner har beredskap att klara sig ens ett dygn utan vatten.

Annons

Det finns i grund och botten en tillräcklig vattentillgång i Sverige som kan försörja både en befintlig och växande befolkning. Men VA-ledningarna är på många håll i landet illa underhållna och politikerna har skjutit renoveringen av dem på framtiden.

Mot bakgrund av att det svenska VA-ledningsnätet totalt är 190 000 km långt – och alltså hade räckt till snurra nästan 5 gånger runt jorden – är det enkelt att förstå. En allomfattande renovering skulle vara utomordentligt dyr och är knappast något som skulle kunna bli föremål för partipolitisk konflikt där någon kan vinna poänger på att driva frågan.

Det är också ett problem att vatten är alldeles för billigt. Det gör att vi inte respekterar vattnets sanna värde, utan överanvänder det och överbelastar VA-ledningarna, samt ökar risken för vattenbrist. Att vatten är en vara med ett pris på snarare än något man har en kompromisslös rätt till i överflöd har befunnits kontroversiellt, men är i själva verket helt nödvändigt för att säkra vattentillgången såväl som att säkra finansieringen av nödvändiga upprustningsprojekt.

Många av dessa problem är delvis föranledda av en förlegad vattentjänstlag som likt hyresregleringen gör att att vattenpriset inte får sättas efter marknadspris. Dessutom har vi alldeles för många, men för små VA-organisationer som inte tillvaratar möjliga stordriftsfördelar. Vatten må inte vara valvinnarfråga, men vill vi verkligen stå oförberedda och bli efterkloka även efter en framtida vattenkris?

Pontus Almquist
Annons
Annons
Annons
Annons