Annons

Theodor Coppen: Se till att Åhus Seasides uteservering får stå kvar

Politikerna i byggnadsnämnden kan och borde besluta vad som är bäst för allmänheten. De måste hitta en konstruktiv lösning. Att riva serveringen vore ett misslyckande.
Theodor Coppen
Ledare • Publicerad 21 februari 2024
Theodor Coppen
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
Åhus Seaside.
Åhus Seaside.Foto: Kristianstadsbladet

Vad är det bästa med Sverige? Skogen, fjällen, och inte minst tilliten oss svenskar emellan nämns ofta. Men ibland blir vi hemmablinda och missar det som ligger framför våra ögon, framför allt Åhusbornas ögon: havet. Den svenska kustlinjen sträcker sig över 2 400 kilometer och skänker glädje till de skåningar och turister som njuter av den genom hotellverksamheter såsom Åhus Seaside.

Men i och med stadsförvaltningens senaste besked är hotellets framtid hotad. De anser att hotellet har brutit mot bygglovet genom att upprätta en uteservering utan tillstånd på miljöskyddad mark. Åhus Seaside hävdar att uteserveringen är att betrakta som en pergola, en typ av altan som inte kräver ett bygglov. Vid närmare betraktelse ser kommunen ut att ha rätt. En pergola kännetecknas av att den inte har vare sig väggar eller tak, medan uteserveringen har båda två.

Annons

Nåväl. Här är det rimligt att fråga sig om dagens lagstiftning har hamnat rätt. I Sverige är det nämligen inte tillåtet att vare sig måla om sitt hus i den färgen man vill eller byta ut sina gamla fönster mot nyare modeller – det kräver tillstånd från byggnadsnämnden. Vidare är all mark som ligger nära vattnet miljöskyddad, något som regeringen i denna stund planerar att reformera.

”Ledamöterna i Kristianstads byggnadsnämnd bör ta fasta på att även landets högsta rättsinstanser har insett att bygglov och byggande kräver ett helhetsgrepp, där alla intressen beaktas.”

Men som grundlagen säger: land ska med lag styras, och byråkratin ska följa lagen. Med det sagt är det inte glasklart vad lagen skulle säga. Under det senaste decenniets har Högsta domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen introducerat en ny rättsprincip på fastighetsrättens område: proportionalitetsprincipen, som innebär ett besluts effekter inte får ha en oproportionerlig negativ inverkan på den enskildes intressen. Var rättsutvecklingen kommer ta vägen framöver är osäkert, men ledamöterna i Kristianstads byggnadsnämnd bör ta fasta på att även landets högsta rättsinstanser har insett att bygglov och byggande kräver ett helhetsgrepp, där alla intressen beaktas.

För det är inte förvaltningen som ska besluta om Åhus Seasides uteservering – det är våra folkvalda politiker. De ska ytterst göra avvägningen mellan rätt och fel, mellan vad ska byggas och rivas i Kristianstads kommun. Det är ett medvetet val. I slutändan ska folket bestämma. Byggnadsnämnden behöver fråga sig vad som är rätt och fel för de berörda, nämligen Åhusborna.

Är Åhus Seasides uteservering en nagel i ögat för de förbipasserande, eller tvärtom en möjlighet att ta tillvara på den turistattraktion som stadens strand utgör?

Uteserveringen må tänja på gränserna på vad som tillåtits i bygglovet, men den gör Åhus till en trevligare stad att bo i och skapar arbetstillfällen för lokalborna. Socialdemokraterna i Kristianstad gick på onsdagen ut med att de vill att uteserveringen ska få vara kvar. Stadens byggnadsnämnd, med ordföranden Christina Borglund (KD) i spetsen, borde landa i samma slutsats.

”Byggnadsnämnden består inte av nagelfarande jurister, utan av folkvalda politiker som är tillsatta för att fatta beslut i allmänhetens bästa.”

Tidigare har företag som brutit mot bygglovet fått betala fastighetssanktion, en typ av böter. När Klosterbageriet i Åhus byggde ut sin kafédel i strid med regelverket fick de betala 13 818 kronor. Rimligtvis borde avgiften bli betydlig högre i det här fallet, men det visar att nämnden kan välja att ta en annan väg än att riva uteserveringen och driva hotellet i konkurs.

Oavsett vilken väg som nämnden beslutar att ta måste det ske utifrån Åhusbornas bästa. Byggnadsnämnden består inte av nagelfarande jurister, utan av folkvalda politiker som är tillsatta för att fatta beslut i allmänhetens bästa. I detta fall borde det betyda att Åhus Seaside får en svidande nota för svartbygget och Åhusborna får se fram emot en sommar i solen på uteserveringen.

Theodor Coppen är juridikstuderande vid Lunds universitet och liberal skribent som gör sin praktik på Kb/Nsk.

Vacker utsikt som fler borde kunna njuta av.
Vacker utsikt som fler borde kunna njuta av.Foto: Mikael Persson
Åhus Seaside.
Åhus Seaside.Foto: Mikael Persson
Den omdebatterade  uteserveringen syns till höger.
Den omdebatterade uteserveringen syns till höger.Foto: Mikael Persson
Annons
Annons
Annons
Annons