Annons

Sverige behöver inte fler skatter

Skattekvoten är redan en av de högsta i världen.
Ledare • Publicerad 9 april 2020
Detta är en ledare i Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladets politiska hållning är liberal.
Foto: Kenny Bengtsson / SvD / TT

Fastighetsskatten är nationalekonomernas favoritskatt. Fast egendom kan, till skillnad från arbete och kapital, inte flytta utomlands, vilket gör skatten till en stabil och pålitlig skattebas. I rapporten “Rättvis och effektiv fastighetsskatt” från tankesmedjan Fores argumenterar skatteforskaren Åsa Hansson för att skatten, som avskaffades av alliansregeringen år 2008, bör återinföras.

De argument som framförs är att staten inte bör gynna vissa boendeformer, i det här fallet ägt boende – genom att den kommunala avgiften på fastigheter för närvarande är så oansenlig. Författaren menar också att att en återinförd fastighetsskatt skulle möjliggöra att andra, mer skadliga skatter på arbete och kapital skulle kunna sänkas i motsvarande mån. Dessutom argumenteras det för att fastigheter av rättviseskäl inte ska beskattas lägre än andra former av kapital.

Annons

Hansson menar även att den kommunala fastighetsavgiften, som har ersatt fastighetsskatten, har skapat inlåsningseffekter för att den är så låg och dessutom drivit upp bostadspriserna

Det är svårt att komma ifrån att dessa skäl talar starkt för att fastighetsskatten är en bättre skatt än andra, men det finns samtidigt andra sätt att förhindra inlåsningseffekter och ett gynnande av det ägda boendet. Den så kallade flyttskatten och ränteavdragen är två områden som ur ett sådant perspektiv är värda att reformera.

Att fastigheter behandlas annorlunda än andra former av kapital är dessutom en sanning med modifikation. Nybyggda hus säljs momspliktigt och de köps sedan vidare med redan beskattat kapital. Att beskatta fastigheter är på så sätt att beskatta redan beskattat kapital. Därutöver, om man ska vara krass, skulle en återinförd fastighetsskatt innebära att en en del faktiskt inte hade råd att bo kvar i sina befintliga bostäder.

I ett läge när Sveriges skattekvot fortfarande tillhör de absolut högsta i världen – vilket påverkar vår konkurrenskraft, innovationskraft och attraktivitet såväl för arbetstagare som för investeringar – är det inte läge att tala om nya skatter, vilket Skattebetalarnas förenings VD Christian Ekström påpekade under ett panelsamtal om rapporten. Även om ett återinförande av fastighetsskatten initialt skulle förenas med sänkt skatt på arbete, finns inga garantier för att inkomstskatten inte skulle höjas igen, varvid vi skulle stå där med ännu högre skatter. Det är politiskt betydligt enklare att justera än att avskaffa en skatt.

Fastighetsskatten må vara bättre än många andra skatter, men innan den återinförs – långt innan – måste andra skatter sänkas och avskaffas.

Pontus Almquist
Annons
Annons
Annons
Annons