Annons

Culina Products AB – nytt företag startar i Kristianstad

Enligt bolaget själva kommer deras verksamhet bestå i att "bedriva förvaltning av aktier och andelar, uthyrning av maskiner för tillverkningsindustri samt tillhandahålla koncerninterna tjänster och därmed förenlig verksamhet."
Publicerad 3 maj 2021
Annons
Annons
Annons
Annons