Annons
Nyheter

Granskning: Boende inlåsta och övervakade

Boende som hålls inlåsta, som övervakas och avlyssnas dygnet runt – det finns omfattande problem på landets LSS-boenden, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).
Hos 80 av 90 granskade gruppbostäder upptäcktes brister.
– I viss mån är det institutionsliknande verksamheter vi kommer ut till, säger Lars Rahm, enhetschef på Ivo.
Vård • Publicerad 21 september 2023
Hos 80 av 90 granskade LSS-boenden upptäcktes brister. Ivo beskriver hur de "i viss mån kommit ut till institutionsliknande verksamheter". Arkivbilder.
Hos 80 av 90 granskade LSS-boenden upptäcktes brister. Ivo beskriver hur de "i viss mån kommit ut till institutionsliknande verksamheter". Arkivbilder.Foto: TT
"I vissa fall har man varit inlåst och närmast frihetsberövad vilket är fullständigt regelvidrigt", säger Lars Rahm som är ansvarig för tillsynen vid Inspektionen för vård och omsorg.
"I vissa fall har man varit inlåst och närmast frihetsberövad vilket är fullständigt regelvidrigt", säger Lars Rahm som är ansvarig för tillsynen vid Inspektionen för vård och omsorg.Foto: Magnus Fröderberg/Inspektionen för vård och omsorg

Titthål i dörrar som gör att personal kan kika in i lägenheten utifrån.

Larmade dörrar som talar om för personalen om en boende lämnar sin lägenhet.

Annons

Babylarm, normalt avsedda för att övervaka småbarn, som håller koll på boende när de befinner sig i sina egna lägenheter.

Det är några av sakerna som Ivo har sett i sin nationella granskning av LSS-boenden för vuxna.

– I vissa fall har man varit inlåst och närmast frihetsberövad vilket är fullständigt regelvidrigt, säger Lars Rahm som är ansvarig för tillsynen vid Ivo.

Medicinering utan tillstånd

Myndigheten har haft särskilt fokus på just användningen av otillåtna tvångsåtgärder efter att ha fått signaler om att det förekommer. Enkäter har skickats ut till personal och ledning på drygt 5 000 boenden samt till anhöriga och legala företrädare. Utifrån svaren har man sedan gjort en mer riktad insats på totalt 90 boenden i 83 kommuner.

80 boenden uppvisar brister och hos två tredjedelar av verksamheterna använder man sig av otillåtna åtgärder som exempelvis övervakning, avlyssning och begränsad rörelsefrihet.

– Vi har ett exempel där en person fått läkemedel som hen inte ens hade en aning om att hen skulle få. Det är inte på något sätt okej att ge läkemedel som vederbörande inte känner till.

Vid tre gruppbostäder har personal hindrat boende från att lämna sina lägenheter och i två andra ärenden menar Ivo att boenden "är att betrakta som inlåsta".

I många fall har man heller inte säkerställt att det finns ett samtycke från den boende om de åtgärder som ska genomföras, enligt Ivo. Granskningen visar även att det finns en osäkerhet inom flera verksamheter kring vad ett samtycke faktiskt innebär.

– Det här är ju personer med eget boende där de har rätten att leva som alla andra med goda levnadsvillkor. Det här är starkt integritetskränkande.

Pågått över lång tid

Grundproblemet som Ivo ser det beror på kunskapsbrist. Kunskap och kompetens finns inte alltid bland den personal som arbetar på boendena. Även från ledningshåll saknas många gånger kompetens, skriver myndigheten i sin rapport. Det kan i sin tur leda till att åtgärderna som används blir oproportionerliga och mer begränsande för de boende än vad som är motiverat.

Annons

– Ytterst är det de ansvariga, kommuner eller privata aktörer, som måste skapa förutsättningar för att det här ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Jag har full respekt för att det här inte är enkla saker. Här finns det mycket att göra, det är alldeles solklart.

Utifrån den här granskningen, och även tidigare tillsyner, misstänker Ivo att användningen av otillåtna åtgärder är vanligt på LSS-boenden.

TT: Hur allvarligt är det som framkommit i den här tillsynen?

– Det är högst allvarligt att man använder och tillämpar sig av den här typen av otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder och i många fall har det gjorts över lång tid. Det är uppenbart att man inte arbetar aktivt med frågorna, säger Lars Rahm.

Fakta: Kort om Ivo:s tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg har granskat gruppbostäder med särskild service för vuxna enligt LSS runtom i landet och undersökt huruvida personer på boende utsätts för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder.

Man har dels skickat ut enkäter till personal och ledning i de 5 271 bostäder med särskild service enligt LSS samt till anhöriga eller legala företrädare.

Ivo fick in 15 270 enkätsvar från föreståndare och personal samt 2 562 enkätsvar från anhöriga och legala ställföreträdare från 3 206 gruppbostäder i 273 kommuner.

Utifrån svaren har man gjort en riktad tillsyn på 90 boenden varav man funnit brister på 80. Hos två tredjedelar av verksamheterna handlar bristerna om otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder, exempelvis rörelseövervakning med larm, lås som begränsar boendes rörelser och inlåsning.

Ivo konstaterar att en stor andel personer som bor i gruppbostäder inte får sina rättigheter att leva som andra uppfyllda.

Man bedömer även att kommuner och privata aktörer inte har säkerställt att ledning och personal på boendena har tillräcklig kompetens.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

Fakta: LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, innebär att den som har en omfattande funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

I den rätten ingår till exempel möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Man ska också delta i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra. Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs.

LSS innefattar flera olika typer av stödinsatser. Det kan bland annat handla om personlig assistans eller ekonomiskt stöd till det, ledsagarservice, korttidsvistelse utanför hemmet, bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad eller daglig verksamhet.

Källa: 1177

TT
Så här jobbar Kristianstadsbladet med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons