1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Rättslig tvist om Jönköpings privilegiebrev

Jönköpings kommun stämmer Riksarkivet i ett försök att få behålla sitt unika stadsprivilegiebrev i kommunen.
Jönköping fick sina stadsprivilegier av Magnus Ladulås 1284. Sedan dess har det förvarats i staden och uppvisas varje år för de invånare som vill se det. Nu vill Riksarkivet att det flyttas till Vadstena – i Östergötland.
Foto: Jönköpings kommun

Jönköping fick sina stadsprivilegier av Magnus Ladulås 1284. I över 700 år har det förvarats i staden och uppvisas varje år för de invånare som vill se det. Det är det äldsta stadsprivilegiebrev som finns kvar i sitt originalskick.

Men Rikarkivet anser att det historiska dokumentet är en riksangelägenhet och har begärt att dokumentet, tillsammans med andra historiska dokument i kommunen, ska överlämnas till riksarkivet i Vadstena.

Jönköpings kommun har därför beslutat att stämma Riksarkivet inför domstol i ett försök att få behålla det unika dokumentet. Just nu förbereds stämningsansökan som snart lämnas in till tingsrätten.

– Vi tycker det är intressant att få det rättsligt prövat, säger Ann-Marie Nilsson.

Tidigare skrev Riksarkivet en lånehandling i vilket kommunen fick rätt att låna dokumentet tills vidare.

Nu svarar kommunen i sin inlaga och skriver bland annat: "Mot bakgrund av att det äldsta privilegiebrevet förvaltats i mer än 700 år, vilket torde vara unikt, är en uppsägningstid för detta privilegiebrev 700 år."

– Det hör hemma i den stad för vilket den en gång utfärdats för 700 år sedan. Det är viktigt oss, säger Ann-Marie Nilsson.