Opinion

Civilkurage mot våld

Opinion Artikeln publicerades

I torsdags natt eldade någon upp Malmöbon Tony Bengtssons bil. Tyvärr är anlagda bilbränder numera så vanliga att de sällan når längre än tidningarnas notisspalter.

Nu är Tony Bengtsson inte vem som helst. Han är en av dem som engagerat sig mot våldet i Malmö och anordnade på fredagskvällen en manifestation på Stortorget under parollen ”alla vi som älskar Malmö”. Tidigare har han och frun Linda genomfört ett liknande arrangemang i bostadsområdet Lindängen.

I Tony Bengtssons fall misstänker han och polisen att det kan finnas en koppling mellan bilbranden och engagemanget mot kriminalitet och våld. Att få sin bil förstörd är illa nog, om det beror på ett engagemang för allas bästa är det fruktansvärt.

  Tony Bengtssons budskap till politiker, polis och skola är rakt: sluta skylla på varandra och att leta efter undanflykter. Gör i stället var och en vad ni kan inom ert område. Och av de vanliga Malmöborna kräver han mer delaktighet, för varandra och i föreningar.

  Den typ av civilkuragesom Tony Bengtsson visar är ovärderlig. Han har också fått beröm av politiker ur de flesta läger, från statsminister Fredrik Reinfeldt och neråt. Låt oss hoppas att det inte stannar där. Medborgare ska känna hela samhällets stöd när onda krafter hotar goda initiativ.

  I går debatterade riksdagen – med anledning av de många morden i Malmö – hur grovt våld, kriminalitet och illegala vapen ska bekämpas. Hårdare straff för vapeninnehav är numera ett krav över hela linjen, från vänster till höger. Det är möjligen förvånande, men bra, att vänstern i dag driver på för tuffare tag mot kriminella. Morgan Johansson (S) tvekade inte att kräva ökade befogenheter för polisen i form av telefonavlyssning och infiltration, så hårt att han hade platsat väl i gammelmoderaterna.

  Det råder ingen tvekan om att Polisens roll behöver uppvärderas. Dess insatser är avgörande för att akut utreda morden i Malmö och agera mot de etablerade kriminella nätverken. Men i alla större städer behövs det en permanent hög närvaro med synlig polis som kan öka tryggheten och bryta den onda cirkeln med rekryteringen av unga till brottslighet och gäng i olika former.

  Maria Ferm (MP) tog detmer klassiska mjuka perspektivet om sociala insatser, skola och åtgärder för att få fler i jobb.

  Det är självklart också rätt. Malmö har inte klarat av att överbrygga sociala skillnader och bryta segregationen i staden. Där behövs alla goda krafter, och politiska ansträngningar från stat ner till stadsdelsnivå.

  Likaså är snabba och relevanta reaktioner från samhället nödvändiga redan i ung ålder.

  Som Caroline Szyber (KD) så väl uttryckte det i gårdagens riksdagsdebatt: ”Har man vandaliserat en lekplats ska man vara med och reparera den.”

  Och allt börjar hos den enskilda människan. Därför är det civilkurage som Tony Bengtsson visat upp så värdefullt. Låt ingen elda upp det.

  LIBERAL