Göingeskolan vidtar åtgärder

Efter måndagens misshandel har Göingeskolan vidtagit vissa åtgärder.
Avstängning, polisanmälan och utredningar har startats och vuxennärvaron har stärkts på skolan. Alla föräldrar ska också få information.
Broby • Publicerad 6 september 2018
Foto: Peter Åklundh