Annons
Nyheter

EBM vill ha mer hemliga tvångsmedel

Ekobrottsmyndigheten (EBM) vill i större utsträckning kunna använda tvångsmedel som telefonavlyssning i sina utredningar. De låga straffsatserna för många ekobrott sätter i dag stopp för det.(TT)
Publicerad 5 juli 2016
””

Företag blir brottsverktyg

När Ekobrottsmyndigheten i år för första gången kom till Almedalen och gav en lägesbild av ekobrotten handlade det till största delen om företagens roll i brottsligheten. Det handlar dels om tidigare ostraffade företagare som av slarv eller okunskap begår brott. Men också om organiserade kriminella som använder företag för att lura staten på moms och punktskatter vid införsel av bland annat olja, alkohol och cigaretter.

Annons

Företagen används dessutom för att få ersättningar och bidrag av stat och kommuner samt för pengatvätt.

Enligt EBM finns det i dag svart marknad där det går att köpa färdiga företag med styrelsemedlemmar, oftast målvakter och bulvaner.

Risk för skuggzoner

Anders Ygeman tog upp risken med många av de asylsökande som det närmaste året kommer att få avslag går under jorden och hamnar i den här typen av brottslighet. Polisen kanske inte bara ska agera vid brottsmisstanke utan även när det finns risk för brott, påpekade han.

””
””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons