Annons
Nyheter

FI: Kommer alltid se problem med penningtvätt

Penningtvättskandaler har sänkt en skugga över bankvärlden den senaste tiden. Trots strängare regler, bättre kontrollfunktioner och en ökad medvetenhet är problemen svåra att helt komma åt, enligt Finansinspektionen (FI).(TT)
Publicerad 7 november 2018

Miljardbelopp har tvättats via Danske banks estniska verksamhet och Nordea har anmälts för misstänkt penningtvätt av stora belopp kopplat till rysk verksamhet. Det väcker frågor om hur bankernas kontrollsystem fungerar.

””

FI är den myndighet som bedriver tillsyn över att de svenska bankerna och finansiella instituten gör det de ska för att motverka penningtvätt. Bankerna ska rapportera misstänkta transaktioner till Polismyndigheten.

””
Annons

Ökad medvetenhet

Men trots att arbetet går framåt går det aldrig att garantera full kontroll över alla bankernas miljontals kunder och deras enorma mängd transaktioner, anser Karin Lundberg.

””

Problemen med penningtvätt har stått högt på agendan under många år. Senast i augusti 2017 skärptes kraven på de finansiella instituten i Sverige med en ny lag.

””

Bankerna prioriterade

De senaste årens uppmärksamhet kring penningtvätt har bidragit till den ökade medvetenheten, enligt Lundberg. Och bankerna har tvingats upprätta bättre kontrollfunktioner. Bankernas egna kontrollsystem är en förutsättning för att FI ska ha möjlighet att göra sina kontroller.

””

Hon tycker att det är viktigt att poängtera att FI:s uppgift inte är att bedriva brottsutredningar. Danske bank står inte under svensk tillsyn och FI vill inte kommentera enskilda ärenden.

””

Rättad: I en tidigare version av den här texten fanns en felaktig uppgift om till vilken myndighet bankerna ska rapportera misstänkta transaktioner.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons