Annons
Nyheter

Hård kritik mot helikopterköp

Konkurrensverket dömer ut Sjöfartsverkets köp av nya räddningshelikoptrar. På flera punkter stred affären mot reglerna, enligt en granskning.(TT)
Publicerad 11 juli 2016
””

Vid affären lämnade Sjöfartsverket det öppet för anbudsgivarna att utforma kontraktsvillkoren när det gäller till exempel hävning och garantier. Det strider mot reglerna eftersom det krävs att sådana villkor annonseras vid en offentlig upphandling.

Kan ha gynnats

Annons

Konkurrensverket anser också att Sjöfartsverket har haft olämpliga kontakter med Augusta Westland under hela processen.

””

Genomgående är Konkurrensverket kritiskt mot att kontakter mellan Sjöfartsverket och Augusta Westland inte har dokumenterats. Därtill kritiseras myndigheten för att den kan ha stängt ute "likvärdiga, eller bättre" alternativ genom att kräva vissa varumärken och modeller för utrustning i helikoptrarna.

Bemöter kritiken

Sjöfartsverket är självkritiskt när det gäller bristen på dokumentation och att myndigheten låtit leverantörerna utforma kontraktsvillkoren, enligt chefsjurist Lisa Lewander.

De kontakter som Konkurrensverket anser är olämpliga förklaras med att Sjöfartsverket ville lära sig mer om Augusta Westland; den enda andra leverantören som var aktuell, Sikorsky, hade myndigheten redan god kännedom om eftersom företaget tidigare leverat helikoptrar.

””

Samtidigt uppger hon att det, liksom varumärkes- och modellkravet på utrustning, inte påverkat utgången vid upphandlingen.

Vid upphandlingen ställde Sjöfartsverket krav på storleken på de nya helikoptrarna, vilket har kritiserats. Konkurrensverket har dock ingen invändning mot det, vilket Sjöfartsverket ser som en framgång.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons