Annons
Nyheter

Ändrar förslag om ökat sjuklöneansvar

Regeringen ändrar sitt förslag om ett ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare efter skarp kritik. Bland annat ansåg flera instanser att småföretagen skulle drabbas. För att hejda det ökande antalet sjukskrivningar presenterade regeringen förslag om ett ökat sjuklöneansvar i april i år.(TT)
Publicerad 6 juli 2016

För att hejda det ökande antalet sjukskrivningar presenterade regeringen förslag om ett ökat sjuklöneansvar i april i år.

Enligt förslaget ska arbetsgivare få betala 25 procent av sjukpenningen efter 90 dagars sjukskrivning, men kompenseras med en sänkning av arbetsgivaravgiften.

Annons

Men Vänsterpartiet och arbetsgivarorganisationer har varit skarpt kritiska. Förslaget riskerar att öka selekteringen på arbetsmarknaden i och med det ökade kostnadsansvaret, enligt kritikerna.

Arbetsgivarorganisationer pekade på att problemen med långtidssjukskrivning är störst hos de offentliga arbetsgivarna och främst inom äldreomsorgen, och att reformen innebar en osäkerhet för företagen när det gäller personalkostnader.

Dessutom ansåg flera instanser att det fanns en risk att personer med svag ställning på arbetsmarknaden skulle få ännu svårare att få en anställning.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) skriver nu på DN Debatt att regeringen har tagit åt sig av kritiken. En gräns för kostnadsansvaret införs efter två och ett halvt år, fribeloppet för småföretag höjs från 33 500 kronor till 40 200 och ett undantag införs för allvarligt sjuka personer.

Dessutom ska reformen utvärderas regelbundet för att motverka selektering på arbetsmarknaden.

Regeringens förhoppning är att förslaget ska gå in i höstens budget och bli lag.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons