Annons
Nyheter

Svidande kritik mot sjuklöneförslag

Kritiken är kompakt när regeringen nu beslutar om att öka arbetsgivarnas betalningsansvar vid långtidssjukskrivningar. Redan sjuka och svaga drabbas värst, menar kritikerna. I våras presenterade regeringen ett förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare.(TT)
Publicerad 7 juli 2016

I våras presenterade regeringen ett förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare.

Förslaget kritiserades hårt, men nu säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) att hon tagit till sig av kritiken.

Annons

Nu föreslås exempelvis höjt fribelopp för att möta småföretagens oro för ökade sjuklönekostnader. Dessutom införs en bortre tidsgräns som gör att företag inte behöver stå för den extra kostnaden efter två och ett halvt år.

””

"Inga vinnare"

Men många av de tidigare remissinstanserna är fortsatt mycket kritiska till förslaget.

Enligt Svenskt Näringsliv kommer det bara att resultera i att företag blir ännu mer försiktiga att anställa personer med funktionshinder eller en tidigare sjukdomshistoria, trots att personer med "allvarlig sjukdom" undantas.

””

Förslaget innebär att arbetsgivare ska få betala 25 procent av sjukpenningen efter 90 dagars sjukskrivning, men kompenseras genom en sänkning av arbetsgivaravgiften.

Företag med låga sjuktal premieras, medan arbetsgivare med hög sjukfrånvaro - som kommuner och landsting - får ökade kostnader.

””

Minskningskrav

Stig Nyman, ordförande för Handikappförbunden, delar arbetsgivarnas oro.

””

Regeringen lämnar nu lagförslaget till lagrådet, men parallellt pågår diskussioner med arbetsmarknadens parter.

””

Hennes krav är dock att deras alternativ måste ge motsvarande effekt som regeringens förslag bedöms ge, det vill säga en minskning av sjukfrånvaron med 5-10 procent.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons