Annons
Nyheter

Fords föräldrar ger inte upp mot Skatteverket

Ett bilmärke för många, ett efternamn för andra, men också ett förnamn i den kanadensiska grenen av släkten, enligt pappan. Två föräldrar i Sävedalen ger inte upp mot Skatteverket i tvisten om sonens förnamn: Ford. - Han har redan hunnit fylla ett år, och han lyssnar till namnet.(TT)
Publicerad 5 november 2018
””

Blickade bakåt i släkten

Joeseph Kendrick och Ingrid Bergström är två 35-åringar som bor i Sävedalen i Partille utanför Göteborg. När första barnet kom i slutet av förra året kom också uppgiften att namnge det, och de nyblivna föräldrarna vände blicken mot Joesephs kanadensiska släktträd.

””
Annons

Men ett namn måste godkännas av Skatteverket innan det kan bäras, och Skatteverket ska förhålla sig till personnamnslagen för att säkerställa att namnet inte är olämpligt. Handläggarna avslår namn utifrån tre kritiker: om de kan väcka anstöt, framkalla obehag för bäraren, eller om det av någon annan anledning inte är lämpligt som förnamn. I den uppdaterade lagen från 2016 skärptes kravet på den sistnämnda punkten, om lämplighet.

"Hoppas på det bästa"

Familjen fick avslag eftersom namnet i alldeles för hög grad påminner om ett efternamn, enligt Skatteverket. Förvaltningsrätten och Kammarrätten har gått på myndighetens linje. Nu tar Högsta förvaltningsdomstolen upp fallet.

Kammarrätten i Göteborg konstaterar att "det saknas vägledande praxis vad gäller bedömningen enligt den nya lagen", men nu kan alltså frågan bli avgjord en gång för alla och dessutom påverka efterkommande beslut.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons