Annons
Nyheter

Friskolor väljer invandrartäta orter

Friskolor etablerar sig i större utsträckning i områden med många högutbildade. Men de öppnar skolor i högre utsträckning också i invandrartäta områden, visar en ny forskningsrapport.(TT)
Publicerad 9 juni 2016
””

Rapporten ges ut av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), som är knutet till finansdepartementet.

Göra skillnad

Annons

Enligt studien etablerar sig alltså friskolor i både områden med högre socioekonomisk status, mätt i andel välutbildade föräldrar, och i mer utsatta områden. Det senare har mätts i andel föräldrar födda utanför Västeuropa. Den politiska majoriteten i kommunen väger också in - det är mer troligt att en friskola etablerar sig i en borgerligt styrd kommun.

””

Högre ersättning

Undersökningen ger inget belägg för att friskolor med förmodat vinstintresse, alltså skolor som drivs som bolag, i högre utsträckning än andra friskolor väljer etableringsort efter ekonomiska variabler. Det ser snarare ut som att det främst är de icke vinstdrivande friskolorna som väljer orter där skolpengen är högre eller lokalhyrorna lägre.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons