Annons
Nyheter

Gifthalterna höga ute till havs

Havsbottnen långt ute i Östersjön innehåller fortsatt höga halter av gamla miljögifter som DDT, visar nya analyser gjorda av Statens geologiska undersökning, SGU. Undersökningarna visar också att miljögiftshalterna är höga även i de nyare, översta bottenlagren, rapporterar Sverige Radios Vetenskapsradion.(TT)
Publicerad 7 juli 2016

Havsbottnen långt ute i Östersjön innehåller fortsatt höga halter av gamla miljögifter som DDT, visar nya analyser gjorda av Statens geologiska undersökning, SGU. Undersökningarna visar också att miljögiftshalterna är höga även i de nyare, översta bottenlagren, rapporterar Sverige Radios Vetenskapsradion.

Insamlingen av bottenprover har gjorts även 2003, 2008 och 2014. Halterna av DDT har legat högt sedan början av 2000-talet och gällande det gamla växtskyddsmedlet hexaklorbensen syns en ökning. Samtidigt är mätningarna för få för att kunna säkerställa om halterna verkligen ökar eller minskar.

Annons

Men det kan finnas anledning att undersöka om det finns okända utsläppskällor, säger miljökemisten Sarah Josefsson på SGU till Vetenskapsradion:

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons