Annons
Nyheter

Låg andel utrikes födda får jobb

Integration på arbetsmarknaden kommer att bli en politisk knäckfråga framöver och i dag diskuteras utrikes föddas karriärvägar i Almedalen med bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).(TT)
Publicerad 5 juli 2016

Integration på arbetsmarknaden kommer att bli en politisk knäckfråga framöver och i dag diskuteras utrikes föddas karriärvägar i Almedalen med bland annat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). En rapport från Rådet för integration och SCB har undersökt just detta genom att bland annat titta på sysselsättningen hos utrikes födda som invandrat till Sverige mellan 1998 och 2012. Gruppen totalt förvärvsarbetar i lägre andel än inrikes födda.

Den största gruppen, 35 procent, utgörs av medborgare i EU/EES. Flyktingar och dess anhöriga utgör 20 procent av gruppen. Rapporten visar bland annat att gruppen flyktingar förvärvsarbetar i mindre utsträckning än andra grupper, speciellt kort tid efter invandringstillfället, då jobbar sex procent av kvinnorna och 15 procent av männen. Andelen som förvärvsarbetar ju längre de varit i Sverige ökar dock mest bland flyktingar och anhöriga. Efter elva år i Sverige jobbade nästan 50 procent av kvinnorna och drygt 60 procent av männen.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons