Nyheter

Ostadigt valväder väntar

Än är rekordsommaren inte över. På vissa håll i Norrland har det varit varmare än på 20 år - men nu väntar mer blygsamma temperaturer och en regnig valdag. - I går var det, speciellt i nord, ovanligt varmt för årstiden.(TT)
Publicerad 4 september 2018
””

Sådana septembertemperaturer har inte uppmätts vid den aktuella stationen sedan 1999. Men redan i dag är det svalare både i Norrland och i resten av landet.

””

Prognosen för veckan ser sämre ut. På valdagen kommer det troligen regna i stora delar av landet. Värst ser det ut i landets södra delar.

””

Ett vanligt antagande är att vädret påverkar valdeltagandet. I synnerhet regn har påståtts ge lägre valdeltagande. Detta avvisas dock av statsvetarna Mikael Persson, Anders Sundell och Richard Öhrvall. De har gjort en rad statistiska analyser men inte hittat några signifikanta effekter av regn på valdeltagande i Sverige. Inte heller när de tar med temperatur och vindhastighet i analyserna.

TT