Annons
Nyheter

Register ska ge bättre abortvård

Från och med nu ska kvinnors personnummer och bostadsort registreras i samband med aborter. Något som tidigare ansågs kontroversiellt möts numera av acceptans i allt fler läger. - Vi hoppas kunna bryta det stigma som finns kring abort, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).(TT)
Publicerad 1 oktober 2016

Uppskattningsvis var tredje kvinna i Sverige genomgår någon gång under sin livstid abort. Från och med 1 oktober kommer de att få sina personuppgifter införda i patientregistret. Förutom kvinnornas personnummer finns nu bland annat bostadsort och civilstånd med när undantaget i förordningen om patientregister slutligen tas bort.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström hoppas på två saker genom förändringen:

””
Annons

Skuld och skam

Synen på registrering i anslutning med aborter har också tagit en kraftig vändning. När regeringens utredare, Anders Milton, 2009 föreslog ett nationellt abortregister sågades förslaget och kom att kallas ett "skuld- och skamregister".

Men när ett 40-tal remissinstanser för drygt ett år sedan fick lämna synpunkter på Socialstyrelsens önskemål om en förändring var det endast två: Socialdemokraternas respektive Centerpartiets kvinnoförbund, som kom med invändningar.

””
””

Tiden nu är mogen

Gabriel Wikström säger att tiden nu är mogen för förändringen.

””

Lars Grönvik, enhetschef vid Socialstyrelsen, tycker att IT-säkerheten i dag är god med datorer som inte är uppkopplade mot omvärlden och mycket begränsad spridning inom vården av uppgifterna. På hela taget överväger fördelarna, tycker han:

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons