Annons
Nyheter

Skatteflykt splittrar EU-parlamentariker

De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade om vad EU borde göra för att motverka skatteflykt. När en majoritet av parlamentets ledamöter röstade för hårdare kontroll, valde M och SD att rösta mot.(TT)
Publicerad 7 juli 2016

Med 517 röster för och 68 nej-röster, ställde sig i onsdags Europaparlamentet bakom en rad förslag om hur EU:s länder ska bli bättre på att motverka skatteflykt och skattedumping. Alla partigrupper var splittrade, utom den gröna där alla ledamöter röstade för.

Rent konkret rekommenderar parlamentet bland annat medlemsländerna att skärpa lagstiftningen, att i större grad öka transparensen och dela mer information om skattebetalarna mellan sig, att införa en gemensam minimibas för bolagsskatt och ge bättre skydd åt så kallade "visselblåsare".

Annons

Ingen bindande resolution

Beslutet blir varken bindande för något enskilt land eller för EU-kommissionen eftersom skatter räknas som de enskilda medlemsstaternas ansvarsområde.

Av de svenska ledamöterna valde endast Moderaterna och Sverigedemokraterna att rösta mot resolutionen.

””

"För långtgående förslag"

””
””

TT: Det är ingen poäng att EU går längre än OECD?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons