Annons
Nyheter

Studenter har sex klassrumstimmar - i veckan

Svenska högskolestudenter har i genomsnitt endast tio timmar lärarledd undervisning i veckan - bland de lägsta nivåerna i hela Europa. Hur många timmar som studenter får varierar stort. En sociologistudent erbjuds i snitt sex timmar i veckan, medan en civilingenjörsstudent har 18 timmar.(TT)
Publicerad 1 november 2018

Studenter inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi ska ha minst nio timmar i veckan på schemat, enligt förarbeten till dagens ersättningssystem. Ändå hamnar 64 procent av kurserna på dessa områden under den gränsen, snittet är 8 timmar, visar en studie från Universitetskanslersämbetet.

För studenter inom naturvetenskap, teknik och farmakologi är ersättningen från staten dubbelt så hög, och där är snittet 15 lärarledda timmar i veckan.

Annons

Sämst i klassen

Den genomsnittliga tiden lärarledd undervisning, tio timmar i veckan, är bland de lägsta i hela Europa. Sverige var sämst av alla länder i den återkommande enkätundersökningen Eurostudent som kom i år.

””

Svenska studenter vill ha mer kontakt med lärarna, menar han.

””

Lärarna jobbar mer

Hans bild bekräftas av olika enkätundersökningar som genomförts av bland andra Högskoleverket och olika fackförbund. Det är framför allt studenter inom samhällsvetenskap, ekonomi och juridik som vill ha mer lärarledd undervisning, och inte känner sig lika nöjda med sina utbildningar.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons