Annons
Nyheter

Tiogramsfågel flyger 1300 mil - enkel väg

Sveriges vanligaste fågel, den lilla lövsångaren, är en rekordflygare av stora mått. För när deras artfränder i nordöstra Ryssland flyttar gör de det med besked. Då flyger de inte mindre än 1 300 mil enkel väg.(TT)
Publicerad 10 november 2018

Tillsammans med ryska kollegor har svenska forskare studerat lövsångaren, en liten gröngul fågel tillika Sveriges vanligaste. Fågeln observeras framför allt med hjälp av sin sång som inleds med höga toner och som därefter avrundas med "en graciöst försvinnande musikalisk gest ut i intet", enligt expertisen.

””

Att denna fågel flyttar långt har forskarna vetat länge, men inte exakt hur långt eller vilken rutt den väljer. För att ta reda på mer fäste forskarna en liten utrustning på 29 lövsångare som häckar i Magadan, nära Kamtjatkahalvön i nordöstra Ryssland.

Annons

Mäter ljus

Utrustningen registrerar dagsljuset var femte minut. Eftersom dagslängden varierar kan forskarna räkna ut var fågeln befinner sig i nord-sydlig rikting. Genom att starta en klocka när fåglarna släpps iväg kan forskarna dessutom se om dagen driver i förhållande till startpunken och på så sätt räkna ut om, och i så fall hur mycket, fågeln rört sig i väst-östlig riktning.

””

TT: Varför använder ni inte GPS?

””

Ett år senare lyckades forskarna fånga fyra av fåglarna, varav tre gav data. Det visade sig att lövsångarna hade tillryggalagt minst 1 300 mil, enkel väg.

””

Gynnsam flytt

Först hade färden gått till sydvästra Asien och östra Medelhavsområdet där de hade vilat några veckor. Därefter hade de flugit vidare till sina vinterkvarter i Kenya och Tanzania.

””

Flytten påbörjades i slutet av augusti och fåglarna kom inte fram till Östafrika förrän i december. Men det är inte själva flygningen som tar tid. För varje dygn flygtid, måste fågeln vila i sju för att lägga på sig tillräckligt med fett. Det är alltså tankningen av bränsle som tar tid.

TT: Varför flyttar fåglarna så långt?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons