Annons
Nyheter

Usel beredskap för dricksvattenkriser

Vad händer om vattnet sinar, eller om dricksvattnet som kommer ur kranarna blir otjänligt? Framöver kommer klimatförändringarna att kräva stora investeringar i vårt VA-nät, som redan är dåligt.(TT)
Publicerad 4 november 2018

Svenska VA-ledningar är i uselt skick, och behoven av utbyggnad och renovering är skriande, konstaterar Hampe Moberg, vd för Maskinentreprenörerna och samordnare för branschorganisationen VA-fakta. Han tycker att beredskapen för störningar i vattenförsörjningen är usel.

””

Stora delar av landet har på tok för gamla nät, och det kommer att krävas stora avgiftshöjningar för att bygga i kapp, hävdar han.

””
Annons

Läcker dricksvatten

Svenska ledningar läcker nämligen - betydligt mer än vad de borde, enligt honom.

””

Med det perspektivet kan uppmaningar att spara på vatten och ta korta duschar verka en smula futtigt.

På längre sikt står vi inför stora problem när klimatet förändras, konstaterar Pär Aleljung, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket, som har hand om livsmedelsaspekten på vattnet.

Torka och föroreningar

Torkan i somras, och de senaste årens sinande vattentäkter, har gjort vattenfrågan mer aktuell. Vad händer om vattnet inte kommer när man vrider på kranen? Eller om det som hände i Östersund 2010, då vattnet förorenades av den elaka parasiten cryptosporidium och hela 27 000 personer blev sjuka, inträffar igen?

””

Klimatförändringar

Han ser att vår vattenförsörjning står inför stora utmaningar framöver. Systemet är byggt för det klimat vi hade då anläggningarna byggdes, men inte för det som kan bli när jorden värms upp.

””

Han framhåller också vikten av att försöka underhålla och bygga om systemen i tid, så att vi inte står inför ständiga, nya katastrofer. Sjukdomsutbrottet i Östersund skulle till exempel kunnat undvikas om kommunen investerat en liten summa i bättre rening. Nu blev kostnaden enorm.

””

Hampe Moberg tycker att det stora problemet med vattenfrågan är att ingen har det övergripande ansvaret för den, trots att vattnet är det enda livsmedel vi inte klarar oss särskilt länge utan. Kommunerna driver sina VA-verk, men förutsättningarna ser väldigt olika ut i små inlandskommuner jämfört med storstäder. Därutöver ligger vattenansvaret på flera olika myndigheter, som Livsmedelsverket, Boverket och Naturvårdsverket.

Annons

Flera myndigheter

””

Livsmedelsverket tar fram kunskapsmaterial om vattenförsörjningen, men har dock inte makten över den.

””

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvar för att samordna beredskap för olika kriser. Men vattnet ligger inte på deras bord, förklarar Jan-Olof Olsson, som arbetar med samhällets funktionalitet och försörjning på MSB.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons