Annons

Det är abonnenterna som betalar va-notan

Du har läst i tidningen att kommunfullmäktige i Östra Göinge föreslås besluta om en ram på 220 miljoner för kommunens samtliga investeringar under 202. En del av investeringarna ska göras i reningsverk och avloppsnät. Det får dig att undra om det innebär att alla Göingebor ska vara med och betala för dem. Men du kan vara alldeles lugn. Svaret är nej, skriver kommunalrådet Patric Åberg i ett svar till Anders Blidberg (L).
Vattenförsörjning • Publicerad 13 juni 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla investeringar som följer av kommunens vattenstrategi ska bekostas av abonnenterna.
Alla investeringar som följer av kommunens vattenstrategi ska bekostas av abonnenterna.Foto: Christine Olsson / TT

Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska alla investeringar och driftskostnader i den kommunala va-verksamheten betalas av dem som är anslutna, det vill säga av abonnenterna. Så är det naturligtvis i Östra Göinge också.

Du ställer också en rad andra frågor, som visar att du inte tagit reda på hur vi styr och bedriver vår va-verksamhet i Östra Göinge. Låt mig därför redovisa de viktigaste delarna.

Annons

Kommunstyrelsen antog 2015-10-17 en strategi, ”Det livsviktiga vattnet”, som alla partier, även (L), ställde sig bakom. Strategin lägger fast inriktningen för va-verksamheten både vad avser försörjning med dricksvatten samt omhändertagande och rening av avloppsvatten fram till 2040. För att genomföra strategin behövs investeringar på i genomsnitt 24,4 miljoner/år, det vill säga totalt 610 miljoner på 25 år. Det är en mycket ambitiös men nödvändig strategi, som vi nu arbetar efter.

”Strategin ”Det livsviktiga vattnet” förutsätter inte bara ekonomiska resurser utan också mycket hög va-kompetens.”

Alla investeringar som följer av strategin ska bekostas av abonnenterna. Därför beslutade kommun-fullmäktige 2016-05-26 att införa en ny va-taxa. Beslutet var alla partier även (L) eniga om, med undantag för (V). Med den nya taxan finansieras såväl de stora investeringarna som de löpande drifts- och underhållskostnaderna fram till år 2040, utan några stora extra höjningar.

Strategin ”Det livsviktiga vattnet” förutsätter inte bara ekonomiska resurser utan också mycket hög va-kompetens. Det har Östra Göinge försäkrat sig om genom bolaget SBVT, som vi sedan 2015 äger tillsammans med tre andra kommuner. Bolaget svarar för driften av våra va-anläggningar samt för underhåll och genomförande av alla investeringar. Men anläggningarna ägs fortfarande av kommunen, som också beslutar om va-taxan.

”Östra Göinge har, precis som de flesta andra kommuner i landet, behov av stora satsningar i va-verksamheten”

Östra Göinge har, precis som de flesta andra kommuner i landet, behov av stora satsningar i va-verksamheten. Därför har vi sedan flera år tagit långsiktiga beslut om vår strategi, vår investeringsplan och taxemodell samt om vår tillgång till va-kompetens. Vi har också framgångsrikt utvecklat vårt samarbete med kringliggande kommuner och det vill vi fortsätta med eftersom vatten inte känner några gränser.

Patric Åberg (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge

Annons
Annons
Annons
Annons