Effektiva miljösatsningar på det lokala planet

Miljöpolitik Artikeln publicerades
Karsholms vindkraftverk vid Ekestad stör grannarna.
Karsholms vindkraftverk vid Ekestad stör grannarna.

Christina Borglund (KD) svarar på Naturskyddsföreningens genomgång av hur EU-parlamentarikerna har röstat i miljöfrågor under den gångna mandatperioden med att hänvisar till KD:s lokala och nationella insatser.

Svar till Christer Neideman: ”Blåslampor och bromsklossar i EU” (7/5).

EU står idag för cirka nio procent av de globala utsläppen medan Sverige står för en promille. Det kanske viktigaste Sverige och EU kan bistå med i kampen mot klimatförändringarna är att visa att det går att minska utsläppen samtidigt som man har en stark tillväxt.

Miljö och tillväxt går hand i hand. För detta krävs väl utformade och effektiva styrmedel. Förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan samtidigt som miljövänlig teknik kan växa fram.

Citat ur M /KD- budgeten: Vi ökar anslaget till miljöforskningen för att exempelvis stimulera forskning om biobränslen för flyget. Medel tillförs för att satsa på teknikneutralt stöd till infrastruktur för koldioxidfria transporter längs våra vägar. Ytterligare en miljard kronor satsas på ökat klimatbistånd. Detta tillsammans med annan omfördelning inom biståndet har som huvudsyfte att minska växthusgasutsläppen senast 2022. Biståndet ska huvudsakligen användas för att bekämpa fattigdom och främja demokrati och mänskliga rättigheter, men en större del bör gå till att minska sådana klimateffekter som drabbar fattiga och utsatta. Medel tillförs också för utökade klimatinvesteringar utomlands för att vi snabbare ska kunna sänka de globala klimatutsläppen. Miljösituationen i våra hav, som exempelvis Östersjön, är kritisk och det krävs stora insatser för att rädda de marina ekosystemen. Medel tillförs för åtgärder som renar våra hav, sjöar och vattendrag. Meningslösa subventioner på exempelvis elcyklar och verkningslösa skatter på flyg tas bort.

Vad gäller Kristianstads kommun, så har KD redan för flera år sedan skrivit och drivit på för dels en utbyggnad av biogasproduktion, dels solceller. Angående vindkraftsutbyggnaden, så finns redan 58 uppförda vindkraftverk i vår kommun. Vi är en av de kommuner i Skåne som har flest vindkraftverk och bland de femtio mest välfyllda kommuner i Sverige. Sveriges samlade elproduktion är så omfattande att vi exporterar motsvarande den produktion som vindkraften ger. Vi behöver knappast mer av den kraften eftersom vi redan är i princip fossilfria genom vår vattenkraft och kärnkraft.

Taggenprojektet hanteras av domstol i avvaktan på för och emot störningar i ekosystemen i havsmiljön och vid vår fantastiska kust.

Och glöm inte dem som drabbats i närheten av de fem verken i Karsholm. Det är ett omänskligt svischande vid vind.

Vi kommer att fortsätta att kämpa mot störande inslag i vår miljö och för människors välmående. Att människor i vår kommun har rätten att i sina hem i glesbygd bo och leva i tystnad är också en miljöfråga.

Christina Borglund (KD)

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Kristianstadsbladet och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.