Annons

Ett centralt kontorshus skapar inga Nobelpristagare

Att Högskolans framtid beror på närheten till Stora- och LillaTorg är ett föråldrat synsätt. Detta har dock framförts livligt på denna sida under senare tid både av politikern Bo Silverbern (M) och rektorn vid Högskolan i Kristianstad Håkan Phil samt Kristianstads Högskolas ordförande Ulf Kvist.
Högskolan • Publicerad 6 februari 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Campus i Växjö är i ständig förändring, med boende och universitet på samma ställe.
Campus i Växjö är i ständig förändring, med boende och universitet på samma ställe.Foto: Pontus Steneros

Exempelvis:

KTH Stockholm cirka 45-60 minuters promenad från Centralstationen.

Annons

Växjö Universitet cirka 30-35 minuters promenad från Växjö Central.

Kristianstad Högskola cirka 15-20 minuters promenad från Kristianstad Central.

Vad vill studenter ha som utbildar sig på en högskola?

Vad förväntar sig och prioriterar den studerande människan?

Ett lärosäte typ högskola måste utvecklas utifrån sitt inre liv i symbios med sin omvärld.

Forskning, innovation och samarbeten både med samhällsfunktioner, näringsliv och andra lärosäten är nödvändiga.

”Att tro att ett kontorshus i gamla stadens mitt intill järnvägsstationen med automatik skapar nya nobelpristagare är naivt”

Skapandet av attraktiva utbildningar och forskningsansatser i tiden för framtiden är livsviktigt. Utan studenter inget lärosäte. En viktig del är att skapa en organisk och lärande organisation för utveckling, forskning och attraktion för studerande. Detta borde var av centralaste betydelse för Kristianstads högskolas ledning att saluföra och inrikta sig på.

Denna uppgift borde högskolans rektor Håkan Phil och högskolans ordföranden Ulf Kvist ta mer på djupaste allvar. Att tro att ett kontorshus i gamla stadens mitt intill järnvägsstationen med automatik skapar nya nobelpristagare är naivt. I dag är Högskolan endast cirka 15-20 min promenad från denna undergörande tullipanaros till järnvägsstation. Till Bo Silverbern (M) villl jag ge rådet att leta upp närmaste promenadväg från Heliga Trefaldighets Kyrkan till högskolan. Under 16 minuter är en utmärkt tid. Inte långt.

”I en nära framtid kommer Högskolans nuvarande läge i Kristianstad vara centralare och utgöra centrum mer än någonsin.”

Utöver vad som framgår ovan är billigt, bra, nära boende, bra kommunikationer samt tillgänglig och nära samhällsservice viktigt för dagens studenter. Fler studerar också senare i livet.

I Växjö har det skapats ett universitetsområde med campus och boende för cirka 14 000 studenter. Trots att detta är lokaliserat längre från Växjös gamla stadskärna och järnvägskommunikation än vad som är fallet i Kristianstad.

Annons

Så vad är det som saknas i Kristianstad som Växjö har?

Jo, ett genomtänkt campusområde med boende och samhällsservice.

Framsynta politiker med kompetens om stadsutveckling.

I en nära framtid kommer Högskolans nuvarande läge i Kristianstad vara centralare och utgöra centrum mer än någonsin. Denna del av staden kommer då att än mer utgöra en del av stadens levande delar. Vi Kristianstadsbor måste sluta med 50 -tals paradigmet att stadens framtida centrum utgör den gamla stadens Stora- och Lilla Torg.

Utbyggnaden av Näsby blir viktig för stadens centrumutveckling och högskolans framtida behov av studentbostäder och campusutveckling. Bygget av en nära av- och på stigningsstation för pågatågen likaså. Det blir den nuvarande ledningens uppgift att skapa detta för framtiden. Inte bygga ett kontor i "gamla stan" långt från boende, utan möjlighet till campusutveckling och samhällsservice.

”Så kan Kristianstad växa norrut på ett modernt sätt.”

Mitt förslag är att alla intressenter, kommun, region, näringsliv, fastighetsbolag, högskola, byggherrar och entreprenörer jobbar gemensamt under en hatt i Kristianstads Högskolas regi för en omläggning av Blekingebanan norrut från Kristianstad till närmaste station österut (Fjälkinge), runt Näsby och Nosaby. Detta skulle kunna ge fler nya lokala av- och påstigningsplatser. Högskolan (nästa), Näsby Norra, Nosaby Kyrka.

Dessa områden skulle också bli en mer attraktiva att bo, leva och verka i.

Moderna plankorsningar och av/på stigningsställen på denna nya bana skulle få bort korsningarna vid Tegelbruksvägen, Kanalgatan och Nosabyvägen.

Så kan Kristianstad växa norrut på ett modernt sätt, inriktat på bra och miljövänlig lokal järnvägskommunikation med anslutning regionalt. En nödvändighet för utveckling och positiv befolkningstillväxt. Även en sammanslagning Region Skåne med Blekinge Läns Landsting kan ta fördelar av detta.

”Nära Högskola, Näsby, Sommarlust och övriga stadsdelar. En plats för framtidens Nya Torg.”

För högskolans ledning borde en sådan infrastrukturplan kunna utgöra ett bra incitament till forskningsansats och start för en studie med både masters- och doktorsavhandlingar med hypotesen;

Annons

"Vilka effekter för samhället i allmänhet men för kommunen och regionen i synnerhet skulle en sådan strukturplan för Kristianstad innebära".

Vad som dock är uppenbart med en sådan plan är att det gamla godsbaneområdet blir tillgängligt för badhus, idrottsanläggningar, samhällsservice med mera. Nära Högskola, Näsby, Sommarlust och övriga stadsdelar. En plats för framtidens Nya Torg.

Så sluta tjata om kontor i "Gamla Stan". Ska studenterna hyra rum i källaren? Kom ut ur bubblan. Gör en redig insats i tiden för stadens framtid och tillväxt, för kommande generationers väl och ve. Expandera norrut. Släpp 50-tals paradigmet.

Med Kristianstad Högskola för folket in i framtiden.

Tommy Nilsson

Medborgare, Nyehusen

Annons
Annons
Annons
Annons