Annons

Högskolan är kvar i Kristianstad om tio år om den får en centrumnära placering

I min tidigare insändare (9/1) lyfte jag frågan, hur Kristianstad kommun skall ställa sig till Högskolans önskan om en central placering. Skall kommunledningen vara en aktivt lyssnade och samarbetsvillig part, eller skall det vara tvärtom?
Högskolan • Publicerad 1 februari 2019
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Här eller där? Frågan om högskolans placering är fortsatt het. Skissen visar hu det skulle se ut med en placering där Tivolibadet ligger nu.
Här eller där? Frågan om högskolans placering är fortsatt het. Skissen visar hu det skulle se ut med en placering där Tivolibadet ligger nu.

Svar på Johan Lindbergs inlägg om högskolans placering publicerade 19/1 och 25/1.

I mitt förra inlägg tog jag även upp den vitamininjektion, som tusentals studenter och hundratals anställda skulle innebära för stadskärnan.

Annons

För högskolor som är hårt konkurrensutsatta är det viktigt att det finns optimala förutsättningar för fortlevnad och utveckling. Läget är så pass akut, att Högskolans rektor Håkan Pihl och Högskolans ordförande Ulf Kvist, satte rubriken, ”Finns Högskolan kvar om tio år?” på sin insändare. Pihl och Kvist tog upp det framtidsscenario som Högskolan står inför. Personer utanför Högskolans styrelse borde ha förtroende för de beräkningar och överväganden som dess styrelse gör

”Den kommande projekteringen av bangårdsområdet är snart igång, utan att någon säckstation planeras”

Från Immelns sjö- och skogsmiljö har Johan Lindberg agerat som talesman för Näsby. Lindberg tycker tydligen, att vår stadskärna inte kan bli mer levande än vad den är i dag.

Den stora fördelen med en centralt placerad järnvägsstation i Kristianstad är att det innebär för många arbetstagare, endast en kortare promenad till arbetsplatserna. Idén med en säckstation avfördes för flera år sedan. En idé som nu Lindberg åberopar. Resenärer till Landskrona ser inga fördelar med en säckstation, om man skall in i Landskronas stadskärna. Den kommande projekteringen av bangårdsområdet är snart igång, utan att någon säckstation planeras.

Vidare antyder Lindberg, att jag har nämnt Tivolibadets markyta som lämpligt område för Högskolans placering. Noggranna läsare av min insändare kan se, att jag endast nämnde möjligheten att hitta en centralt placerad markyta.

”Min uppfattning är att studenterna har en bättre köpkraft än vad Lindberg anser.”

Frågan om studenterna har köpkraft eller inte är intressant. Min uppfattning är att studenterna har en bättre köpkraft än vad Lindberg anser.

Partierna har ännu inte tagit ställning, även om moderata företrädare sagt, att de delar min uppfattning. Visst vill vi ha en centrumnära Högskola i Kristianstad om tio år?

Bo Silverbern (M)

Kristianstad

Annons
Annons
Annons
Annons