Annons

I skuggan av corona får barnen lida

Livet är märkligt ibland. Dess oförutsedda händelser kan både fascinera och skrämma. Coronakrisen är ett tydligt exempel på hur samhällets absolut viktigaste grundpelare – friheten – förändras. Dagarna av trängsel på tågen har bytts ut mot ofrivillig isolering i hemmet, skriver Mohammad Omran och Simon Berneblad för KDU i Skåne.
Hedersförtryck • Publicerad 13 maj 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, slåss mot hedersvåld.
Riksorganisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, slåss mot hedersvåld.Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT

Denna förändring är någorlunda ny för de flesta, men det finns där en stor mängd barn och unga som under längre tid levt i ett hedersförtryck. Sommaren och våren kommer inte vara som vanligt för dem. Dessvärre befinner sig de flesta av dessa utsatta barn helt i familjens kontroll och den ökade utsattheten för dem som lever i hederskontext kommer gå obemärkt förbi. Säkerhetslinan mellan lärare och vänner som kan hjälpa om något är fel har klippts av.

”Säkerhetslinan mellan lärare och vänner som kan hjälpa om något är fel har klippts av.”

Under första kvartalet av 2020 rapporterade Nationella kompetensteamet att 261 personer har kontaktat någon form av myndighet som en följd av hedersförtryck, samtidigt som 2019 års siffror visade att 171 barn förts bort från Sverige. Mörkertalet är sannolikt högre och i med den isolering som corona har medfört kommer antalet utsatta mest troligt att öka.

Annons

Individens okränkbara värde ligger oss Kristdemokrater nära. Friheten att själv forma sitt liv är en så pass fundamental del av våra liv att den aldrig ska få rubbas. De svenska myndigheterna, inte minst kommunerna, har ett ansvar för att dess invånare ska få just denna frihet tillgodosedd och det är därför ledsamt att se hur hedersvåldet fortsätter att öka.

”Det är på hög tid att hedersbrott införs som en särskild brottsrubricering”

Kampen mot hederskultur och hedersvåld handlar om att vara tydlig med vilka värderingar som Sverige fortsatt ska bygga på för att hålla samman. Framförallt handlar det om människors frihet. Arbetet måste därför fortsätta. Det är på hög tid att hedersbrott införs som en särskild brottsrubricering, samtidigt som polisen måste få de resurser som krävs för att inrätta en enhet som arbetar för att hjälpa de barn som riskerar att mot sin vilja föras ut ur Sverige.

Mohammad Omran

Distriktsordförande KDU Skåne

Simon Berneblad

Klubbordförande KDU Nordöstra Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons