Annons

Markägarna maktlösa mot minerallagen

Vi är många som oroar oss för hälsan och jobben i samband med coronakrisen. Men andra orosmoln, från tiden före pandemin, har inte försvunnit. Ett sådant är planerna på gruvdrift på Österlen, skriver Centerpartiets Annette Linander och Birte Sandberg.
Gruvdrift • Publicerad 5 juni 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gislövshammar hotas av gruvdrift
Gislövshammar hotas av gruvdrift

Hus- och gårdsägare har förtvivlat få se på när bolag går in på markerna och provborrar. De rättigheter som vi vanligtvis förknippar med en rättsstat – till exempel äganderätten och att man själv får bestämma vad som ska ske på ens tomt – de rättigheterna är plötsligt som bortblåsta på grund av minerallagen.

Minerallagen är en otidsenlig lag som ger gruvprospektörer orimliga rättigheter. Den måste moderniseras. Därför uppmanar vi alla partier i Sveriges riksdag: förändra snarast denna lag så att den tar bättre hänsyn till dagens samhälle, människor och miljö.

”Dessutom måste befintlig verksamhet i området följa existerande miljölagstiftning samtidigt som provborrning i det närmaste är helt undantagen.”
Annons

Minerallagen bygger på tanken att brytning av mineral alltid gynnar samhället. Så är det naturligtvis inte. Speciellt inte i natursköna Skåne, där till exempel besöksnäringen och en stärkt hållbar turism är beroende av rent vatten, biologisk mångfald och kulturlandskapet. Eventuella gruvbrytning riskerar att förstöra dessa värden, och likaså ha en negativ påverkan på den skånska livsmedelsproduktionen.

Dessutom måste befintlig verksamhet i området följa existerande miljölagstiftning samtidigt som provborrning i det närmaste är helt undantagen. Man spelar alltså inte ens efter samma regler.

Visst är gruvnäringen är viktig för Sverige. Men den kan inte ha ett frikort framför miljö, markägare och andra näringar. En avvägning mellan olika intressen måste göras i varje enskilt fall.

”Att man har en självklar rätt att bestämma över sin mark. Att Skånes vackra landskap och natur ska skyddas, både idag och för kommande generationer. Allt det där som är gruvdriftens raka motsats.”

På Centerpartiets förslag i Region Skåne har en enig regionstyrelse tillskrivit regeringen och begärt att minerallagen ska ändras. Det skedde redan i december 2018. I höstas röstade också vår nationella partistämma för vår motion om ett kommunalt veto för prospektering i alunskiffer.

För oss centerpartister i Skåne klämmer gruvprospekteringen så många politiska nervertrådar. Vi är ju övertygade om att beslut ska fattats så nära de som berörs av besluten som det bara går. Att man har en självklar rätt att bestämma över sin mark. Att Skånes vackra landskap och natur ska skyddas, både idag och för kommande generationer. Allt det där som är gruvdriftens raka motsats.

Från det att första provborren sattes i marken på Österlen, har vi agerat och protesterat. Det tänker vi fortsätta med. Även under – och efter – den pandemi som nu många med rätta också oroar sig för.

Annette Linander (C)

Regionråd och gruppledare

Birte Sandberg (C)

Regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons