Annons

Satsa på skånsk kultur istället för arabisk

Region Skånes kulturnämnd med Alliansen som styrande ger bidrag till studieförbundet Ibn Rushd (IR) och till Malmö Arab Film Festival (MAFF). SD Region Skåne lämnade förra våren in motioner om att bidrag ska upphöra till både Ibn Rushd och Malmö Arab Film Festival så att pengarna istället kan gå till Historiska museet i Lund vars bidrag sänkts kraftigt. Motionerna har dock inte hörsammats i kulturnämndens budget för år 2020, följt av att samtliga partier utom SD avslog motionerna under det senaste sammanträdet i regionfullmäktige.
Kultur • Publicerad 7 april 2020
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
För några år sedan krävde Australien att två kranier från aboriginer som fanns i Historiska museets samling i Lund ska återföras till landet.
För några år sedan krävde Australien att två kranier från aboriginer som fanns i Historiska museets samling i Lund ska återföras till landet.Foto: Fritz Schibli / TT

Alliansen som i valrörelsen 2018 i en debattartikel menade att Ibn Rushd inte bör få något skattefinansierat bidrag har därmed inte stått för sitt ord.

Alliansen anger ”principiella skäl” till att avslå motionerna, och har vare sig i motionssvar eller i debatten i fullmäktige anfört några som helst argument gällande de faktiska förslagen i motionerna utan enbart uttalat sig om formaliteter. Det är därmed helt okänt hur de resonerar i de aktuella sakfrågorna.

”Hur motiverar ni att skattemedel ska gå till en filmfestival som lyfter fram arabisk kultur och arabiska språket, i en tid då alltför många personer med invandrarbakgrund lever i segregerade områden ...”
Annons

Vilka argument har ni, Alliansen, för att skattemedel ska gå till Ibn Rushd som vid flera tillfällen har varit medarrangörer i sammanhang där föreläsare med antisemitiska åsikter samt föreläsare med kopplingar till IS och ökända salafister bjudits in? Varför ger ni skattemedel till Ibn Rushd trots att de är nära kopplade till Muslimska brödraskapet, och trots att de utgör en sannolik plattform för ökad segregation och radikalisering?

Hur motiverar ni att skattemedel ska gå till en filmfestival som lyfter fram arabisk kultur och arabiska språket, i en tid då alltför många personer med invandrarbakgrund lever i segregerade områden och har vardaglig kontakt med arabisk kultur och arabiska språket, men har alltför lite kontakt med svensk kultur och det svenska språket för att lyckas bli en del av majoritetssamhället?

Vilka är era argument för att inte höja bidraget till Historiska museet i Lund, när höjt bidrag är nödvändigt för att kunna bevara de delar av vårt skånska kulturarv som nu riskerar att gå förlorade för alltid, enbart på grund av museets brist på ekonomiska resurser?

”... börja satsa på att lyfta fram svenska språket och den svenska och skånska kulturen för att underlätta för invandrade personer att anpassa sig till majoritetssamhället ...”

När ska ni, Alliansen, inse att det är dags att sluta lägga skattemedel på studiecirklar i arabiska och islam(ism), på att i Sverige lyfta fram och stärka nyanländas kulturer och språk – ja helt enkelt dags att sluta spä på den segregation och det utanförskap som utgör ett enormt problem i samhället – och istället börja satsa på att lyfta fram svenska språket och den svenska och skånska kulturen för att underlätta för invandrade personer att anpassa sig till majoritetssamhället och bli en del av gemenskapen?

Kan ni svara på detta, Alliansen?

Therese Borg

gruppledare kulturnämnden (SD)

Niclas Nilsson

gruppledare och regionråd (SD)

Stefan Borg

Annons

ledamot kulturnämnden (SD)

Per Gustafsson

ersättare kulturnämnden (SD)

Daniel Engström

ersättare kulturnämnden (SD)

Annons
Annons
Annons
Annons