Annons

Vi är övertygade om att vi kan få fler i arbete

Svar till Stefan Larssons (M) och Anna Mannfalks (M) debattartikel angående Fontänhusen med rubriken ”Vad gör S åt psykisk ohälsa i arbetslivet”, publicerad den 6 december.
Psykisk ohälsa • Publicerad 14 december 2021
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Mer resurser  måste tillsätts även för personer med psykisk sjukdom så de kan komma tillbaka i studier eller arbete.”
”Mer resurser måste tillsätts även för personer med psykisk sjukdom så de kan komma tillbaka i studier eller arbete.”Foto: TT/ARKIV

Fontänhuset startade i New York 1948. I Malmö startade Fontänhuset 1984.

Det är ingen tvekan att vi Socialdemokrater vill förbättra hälsan och öka möjligheterna att stoppa social och ekonomisk isolering för människor som lever med allvarlig psykisk sjukdom.

Annons

Vi Socialdemokrater i Hässleholm har en uppfattning om att vi kan göra detta i offentlig regi , om pengar tillskjuts motsvarande som Fontänhuset var budgeterat i restalliansens budget för 2022.

Det är en beaktansvärd verksamhet som bedrivs i Fontänhusen. Det finns säkert idéer och tankar som vi kan ha nytta av även i den offentliga verksamheten. Det krävs att vi har patienter som har ”rätt diagnos” det vill säga lättare psykisk sjukdom, eftersom det är arbetsinriktad rehabilitering. Det vänder sig till personer som varit i kontakt med psykiatrin.

Vi hade möte med en styrelseledamot av Fontänhuset i Helsingborg för cirka fem, sex år sedan genom FINSAM Skåne nordost, då jag satt som Ordförande i FINSAM. Vi gjorde då en undersökning med hjälp av professionen, det vill säga Psykiatrisamordnare från Hässleholm och Kristianstad. Dessa som jobbar med psykiatri patienterna.

Enligt det svar som vi fick fram då var att de patienter som finns i Hässleholm och Kristianstad har större behov av vård. De har diagnoser som kräver mer personal och behandling.

”För att få alla i arbete eller studier tror vi på kommunens verksamhet och att denna kan utvecklas mer om mer resurser tillsätts även för personer med psykisk sjukdom.”

Vi har i dag stöttecenter som är en mycket bra verksamhet inom omsorgsförvaltningen i Hässleholm. Här jobbar personalen med unga vuxna med psykisk sjukdom för att stödja och utveckla dem. Här finns säkert erfarenheter som kan utvecklas vidare för att också kunna delge arbetsmarknadsförvaltningen när vi vill starta denna form av verksamhet.

Jag är övertygad om att vi då kan få ytterligare fler i arbete.

I debattartikeln som Stefan Larsson (M) och Anna Mannfalk (M) skrivit insinuerar de vad jag tycker vilket inte alls stämmer. Vilket jag också beskrev på kommunfullmäktige. Vi Socialdemokrater tror på den kommunala verksamheten.

Om det skulle vara så att ingen i Hässleholms kommun blir utförsäkrade eller att alla skulle få den insats kom krävs för att komma i arbete. Då hade ju Stefan Larsson gjort ett bra jobb.

Vilket han inte kan få kredit för eftersom så inte är fallet. Stefan Larsson sitter som ordförande i arbetsmarknadsnämnden vilken har ansvar för att invånarna i Hässleholms kommun kommer i arbete eller studerar.

Vi Socialdemokrater ser det inte som Moderaterna att allt privat blir billigare. Vi Socialdemokrater ser att här finns närheten inom den kommunala verksamheten mellan Ljusglimten som är dagligverksamhet för personer med psykisk sjukdom och arbetsmarknadsenheten som ska få alla kommuninvånare i arbete eller studier.

Annons

För att få alla kommuninvånare i arbete eller studier tror vi på kommunens verksamhet och att denna kan utvecklas mer om mer resurser tillsätts även för personer med psykisk sjukdom.

Lena Nilsson (S), andre vice ordförande i socialnämnden och ledamot i arbetsmarknadsnämnden

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons