Annons

Sofia Nerbrand: Galleria Boulevard – högskola eller gökunge?

Måtte Kristianstads kommuns köp av lokalerna inte bli en förlustaffär för skattebetalarna, utan ett framgångsrikt lärosäte.
Sofia NerbrandSkicka e-post
Ledare • Publicerad 22 november 2023 • Uppdaterad 9 januari 2024
Sofia Nerbrand
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.
Galleria Boulevard i Kristianstad.
Galleria Boulevard i Kristianstad.Foto: Lasse Ottosson

Galleria Boulevard lever tyvärr inte upp till förhoppningarna som fanns när den uppfördes. Handelsplatsen blev inte det lyft för stadskärnan i Kristianstad som många hoppades på.

Något behöver göras, och nu lägger det kommunala bolaget ABK ett bud för att få ta över ägandet från årsskiftet. Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M), är uppenbart nöjd (Kb/Nsk 22/11), och det är utmärkt att kommunledningen tar initiativ.

Annons

Men frågan är vad Kristianstads kommun, och i förlängningen skattebetalarna, får ut av affären.

Ska hela rasket bli hemvist för högskolan? Eller ska Österänggymnasiet flytta in till stan? Måhända är tanken att butikerna ska vara kvar?

Enligt de knapphändiga uppgifter som hittills har presenterats från kommunens sida ska två nybildade kommunala bolag ta över ägandet senast vid årsskiftet. Således kommer skattebetalarna i slutänden stå för den ekonomiska risken – ABK som nu är den formella budgivaren ”räknar med ett negativt resultat i närtid”. Vidare är ”investeringen avsedd att bära sig själv på sikt”.

”Klart är att kommunledningen behöver göra klart vad den vill med Galleria Boulevard.”

Rent allmänt sett är kommunala bolag inte bra. De ökar risken för korruption inom den offentliga sektorn. Aktiebolag är dessutom en problematisk organisationsform för kommuner av ytterligare ett skäl: Det är ofta otydligt vad verksamhetens mål bör vara och var de anställdas lojaliteter ska ligga. Är det bolagets intressen eller kommuninvånarnas som ska sättas i första rummet?

Kommuner ska inte heller ägna sig åt vinstdrivande affärsverksamhet och konkurrera med det privata näringslivet. De kommunägda aktiebolagen är även dåliga ur ett öppenhetsperspektiv – offentlig verksamhet ska vara transparent.

Ska Galleri Boulevard fortsätta att vara en köplada kan den bli en gökunge för Kristianstads kommun. E-handel, inflation, lågkonjunktur och konkurrens från andra shoppingcentra utanför stan innebär en stor press, och det är inte rimligt att Kristianstadsborna ska stå för risken och underskotten.

Eller är planen att fylla lokalerna med elever och/eller högskolestudenter? Det skulle kunna bli en injektion i stadskärnan.

Klart är att kommunledningen behöver göra klart vad den vill med Galleria Boulevard.

Annons
Annons
Annons
Annons