Annons

Retoriken om SD:s syn på kultur är ohederlig

Inte i något enda fall har vi i Sverigedemokraterna föreslagit förbud mot en typ av viss konst eller kulturverksamhet. Men vi har ibland åsikter om hur bidrag fördelas, vilket har noll och intet att göra med konstnärlig frihet.
Politisk debatt • Publicerad 4 januari 2022 • Uppdaterad 13 januari 2022
Detta är en opinionstext i Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lungiswa Gquntas konstverk Lawn fick kritik när det ställdes ut på Wanås, bland annat av Göte Färm (SD), gruppledare Östra Göinge som ifrågasatte kostnaden för verket.
Lungiswa Gquntas konstverk Lawn fick kritik när det ställdes ut på Wanås, bland annat av Göte Färm (SD), gruppledare Östra Göinge som ifrågasatte kostnaden för verket.Foto: Wanås

”SD motsätter sig fri konst, vill begränsa konstnärers frihet.” ”SD vill förbjuda konstverk, och utställningar.”

Dylika påståenden framförs ofta i den kulturpolitiska debatten på debattsidor, i talarstolar i fullmäktigeförsamlingar, i sociala medier. Påståendena är allt annat än sanningsenliga men framförs ändå som ett mantra, och får tyvärr som effekt att många personer tror på dem.

Annons

Som sverigedemokratiska politiker är vi oerhört trötta på att möta dessa påståenden. Låt oss därför klargöra en gång för alla att vi anser att konsten ska vara fri. Den ska få väcka känslor, den ska få provocera – oavsett vem eller vilka den provocerar. Det är en oerhört viktig del i att värna demokratin, att låta konsten vara fri!

Att vi är av den åsikten borde stå klart om man tittar på vilka kulturpolitiska förslag vi i realiteten framfört. Inte i något enda fall har vi föreslagit ett förbud mot viss konst eller kulturverksamhet i övrigt! Inte i något enda fall har vi föreslagit att konstnärers frihet ska begränsas!

Det vi däremot har gjort är att framföra åsikter och förslag gällande hur bidrag från det offentliga, från region och kommun, ska fördelas mellan olika kulturaktörer.

Faktiskt hör det till vårt uppdrag och är vårt ansvar som politiker, att ta ställning till hur offentliga medel fördelas, både när det gäller fördelning i budget för region/kommun som helhet, och inom enskild nämnd som hanterar bidrag till kulturverksamhet.

Alla förtroendevalda, oavsett parti, har detta ansvar, och framför därför åsikter och förslag gällande fördelning av offentliga medel. Där är SD alltså inget undantag, vilket somliga verkar ha som syfte att framställa det som.

Som exempel har SD i Region Skåne föreslagit att inga bidrag ska gå till studieförbundet Ibn Rushd eller till Malmö Arabiska Filmfestival. Istället har vi önskat att dessa pengar ska omfördelas till verksamheter inom kulturarvssektorn.

”Det ska givetvis stå de som så önskar helt fritt att ha en arabisk filmfestival! Det vi invänt emot är att skattemedel ska finansiera festivalen.”

I samband med att detta debatterats har vi från andra politiker fått höra att vi vill ”förbjuda” filmfestivalen. Vi har fått frågan om vi ”även” vill förbjuda vissa utställningar på muséer. Något förbud fanns dock aldrig med i våra förslag. Det enda vi föreslog var en annan fördelning av bidrag än den befintliga fördelningen.

Det ska givetvis stå de som så önskar helt fritt att ha en arabisk filmfestival! Det vi invänt emot är att skattemedel ska finansiera festivalen.

Muséer får därtill givetvis ha precis vilka utställningar de vill, så länge villkoren för stöd uppfylls.

Som vidare exempel har SD i Östra Göinge ifrågasatt ett visst konstverk inom en bidragsfinansierad verksamhet, kopplat till de miljömål som offentligt finansierade kulturverksamheter har att förhålla sig till.

Annons

Dessa åsikter bemöttes med påståenden om att SD vill inskränka enskilda konstnärers frihet, vilket aldrig var fallet. Däremot fanns det frågetecken kring om verksamheten verkligen uppfyllde de villkor som ska uppfyllas för att ha rätt till bidrag.

Återigen. Vi anser att konsten ska vara fri! Men har ibland åsikter om hur bidrag fördelas, vilket har noll och intet att göra med konstnärlig frihet.

Faktum är att det alltid finns vissa villkor, kopplade till kulturpolitiska mål, som ska uppfyllas för att en kulturverksamhet ska erhålla bidrag från det offentliga. Det innebär att ingen offentligt finansierad kulturverksamhet är helt och hållet fri, utan tvärtom är i viss mån styrd av de villkor och mål som är gällande.

Helt fri är däremot den konst och kultur som inte är offentligt finansierad och som därför inte behöver uppfylla av region och kommun beslutade villkor vars syfte är att uppnå beslutade kulturpolitiska mål.

Retoriken i den kulturpolitiska debatten är helt enkelt ohederlig, för att de argument som framförs bygger på lögner om vår politik, inte på våra faktiska åsikter och förslag. Skälet till denna ohederliga retorik kan vi dock bara spekulera kring.

Den skulle kunna bero på att vissa politiker inte kan läsa ett förslag innantill och förstå dess innebörd. Den kan också bero på avsiktliga misstolkningar, i syfte att underminera en politisk motståndare.

Låt oss för alla skattebetalande invånares skull hoppas att det senare är skälet, så att inte de som är satta att fördela skattemedlen på ett klokt sätt faktiskt är oförmögna att förstå ett förslag på korrekt sätt!

Therese Borg (SD), gruppledare Kulturnämnden Region Skåne

Göte Färm (SD), gruppledare Östra Göinge

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons