Bjärnum

Bjärnum får ny tågstation

Bjärnum

Tågen slutade stanna i Bjärnum 1984. Nu är orten en av 16 i Skåne och Småland där det planeras en ny regionaltågstation.

Artikeln publicerades 22 februari 2011.

Förstudien har gjorts av Trafikverket och har skickats över till berörda parter för yttrande. Av den gamla bangården i Bjärnum finns bara ett stickspår kvar, som inte använts på flera år.

Utredningen tar upp möjligheten att bygga en ny regionaltågstation i Bjärnum, som ligger vid Markarydsbanan.

Förstudien drivs i nära samarbete med Skånetrafiken och Hässleholms kommun. En förutsättning för att planen ska kunna bli verklighet är att perrongerna placeras vid mötesspår för att inte försämra kapaciteten på järnvägen.

På den 3,5 mil långa sträckan mellan Hässleholm och Markaryd finns inget mötesspår i dag. Två alternativa utformningar och placeringar av stationen har gjorts, och i båda fallen byggs mötesspåret där det gamla stickspåret finns.

Perrongerna byggs öster och väster om spåren, antingen parallellt med varandra eller med en förskjutning på 80 meter ifrån varandra.

Under remisstiden finns förstudien tillgänglig på biblioteket i Bjärnum och på Ica.

Arbetet beräknas vara slutfört under 2013. Priset väntas bli 70 miljoner kronor.

Även i Sösdala pågår planeringen inför en ny station. Där har arbetet kommit längre och från den 28 februari till den 30 april kommer två nya plattformar byggas på stationen i Sösdala. De blir vardera 170 meter långa och arbetet ska utföras under både dag och natt. Tågen ska stanna på orten till försommaren.