Dålig sanering av tomt kan bli rättsak

Bromölla Artikeln publicerades

Det fanns mycket mer skräp under markytan än väntat på åkeritomten i Valje. Nu tittar Bromölla kommun på hur man ska gå vidare med saken och utesluter inte att det kan bli en rättssak.

Tanken var att lägenheterna som Bromöllahem ska bygga på den gamla åkeritomten i Valje skulle stå klara i slutet av 2014. Saneringsarbetet på tomten har dock dragit ut på tiden. Nu väntas inflyttning kunna ske först under våren 2015.

Att rengöringen av marken dragit ut på tiden beror framför allt på att det var mycket mer dolt under ytan än vad som sagts, en del av detta låg delvis utanför området.

2009 utnyttjade Bromölla kommun sin förköpsrätt och köpte tomten där det tidigare legat ett åkeri och en bensinmack. Från Bromölla kommuns sida anser man att saneringen efter att bensinstationen och åkeriet las ner har varit minst sagt bristfällig.

– Tankarna för diesel och annat ligger kvar i marken och rören som stuckit upp har de tydligen bara sågat av, så de finns också där under, säger Åke Hammarstedt (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det var alltså fler tankar än ni trodde?

– Vi trodde att det var saneringen var gjord. Vi håller på att titta på hur vi ska driva det vidare.

Kan det bli en rättsprocess?

– Det skulle det kunna bli. Det får juristerna titta på.

Att saneringen har fått utvidgats innebär förutom en försening även att kostnaderna ökar. Vem som kommer att få ta de kostnaderna är oklart i nuläget. Frågan om hur rengöringen av marken ska finansieras var uppe på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Något beslut blev det dock inte, utan frågan lyftes ut.

– Vi vill se ett helt beslutsunderlag om vem som betalar vad, säger Åke Hammarstedt.

Enligt planerna ska det byggas 16 hyreslägenheter, varav åtta marklägenheter och åtta lägenheter i tvåplanshus med utsikt mot Valjeviken, på området.

Båda boendeformerna erbjuder treor och fyror och sammanlagt handlar det om sex huskroppar som ska föras upp.