Halv miljon ska göra Bromölla till ett konstmecka

Bromölla ,
Milu Correcs 20 meter höga verk på Ifö Center. Här på bilden var det ännu under produktion.
Foto:

"Det kan tillföra fantastiskt mycket för hela Bromölla". Kulturnämnden för Region Skåne har beviljat Ifö Center en halv miljon kronor i bidrag.

Regionens kulturnämnd har tagit beslut om att satsa på Ifö Center. En summa om 500 000 kronor ska ge förutsättningar för centret att växa, bli ett regionalt resurscentra för konst- och kulturproduktion.

– Ifö Center kan attrahera en mångfald av kulturskapare och stärker dessutom kulturlivet i nordöstra Skåne. Det är en bra grund för ett regionalt resurscentra i Skåne, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd i ett pressmeddelande.

Teresa Holmberg, konstnär och drivande kraft vid Ifö Center är jätteglad över beslutet som hon förstår tagits utifrån vad som kommit fram i en förstudie. Den har Ifö Center gjort i samverkan med Bromölla kommun och stöd från regionen.

– Vi hade ett jättejobb med den förstudien som var klar i oktober och det är saker vi tryckt på genom den. Det är utifrån den man tagit beslutet och då har man verkligen också förstått behovet av en infrastruktur för bildkonst i nordöstra Skåne.

Anslaget till Ifö Center kan tillföra fantastiskt mycket för hela Bromölla, menar Holmberg.

– Det handlar om att utveckla ett regionalt kulturcentrum i nordöstra Skåne. Fram tills nu, jag kan ha fel, men tror att sex av sju som får bidrag för bildkonst finns i det motsatta hörnet av Skåne.

En halv miljon kan göra att Bromölla alltså profilerar sig regionalt som en ort med konst och kultur. Holmberg blickar också längre ut i landet och till och med utanför, ett internationellt konstcenter i Bromölla?

– Ja, det blir det.