Halv miljon ska göra Bromölla till ett konstmecka

Bromölla Artikeln publicerades
Milu Correcs 20 meter höga verk på Ifö Center. Här på bilden var det ännu under produktion.
Foto:Tommy Svensson
Milu Correcs 20 meter höga verk på Ifö Center. Här på bilden var det ännu under produktion.

"Det kan tillföra fantastiskt mycket för hela Bromölla". Kulturnämnden för Region Skåne har beviljat Ifö Center en halv miljon kronor i bidrag.

Regionens kulturnämnd har tagit beslut om att satsa på Ifö Center. En summa om 500 000 kronor ska ge förutsättningar för centret att växa, bli ett regionalt resurscentra för konst- och kulturproduktion.

– Ifö Center kan attrahera en mångfald av kulturskapare och stärker dessutom kulturlivet i nordöstra Skåne. Det är en bra grund för ett regionalt resurscentra i Skåne, säger Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd i ett pressmeddelande.

Teresa Holmberg, konstnär och drivande kraft vid Ifö Center är jätteglad över beslutet som hon förstår tagits utifrån vad som kommit fram i en förstudie. Den har Ifö Center gjort i samverkan med Bromölla kommun och stöd från regionen.

– Vi hade ett jättejobb med den förstudien som var klar i oktober och det är saker vi tryckt på genom den. Det är utifrån den man tagit beslutet och då har man verkligen också förstått behovet av en infrastruktur för bildkonst i nordöstra Skåne.

Anslaget till Ifö Center kan tillföra fantastiskt mycket för hela Bromölla, menar Holmberg.

– Det handlar om att utveckla ett regionalt kulturcentrum i nordöstra Skåne. Fram tills nu, jag kan ha fel, men tror att sex av sju som får bidrag för bildkonst finns i det motsatta hörnet av Skåne.

En halv miljon kan göra att Bromölla alltså profilerar sig regionalt som en ort med konst och kultur. Holmberg blickar också längre ut i landet och till och med utanför, ett internationellt konstcenter i Bromölla?

– Ja, det blir det.