Personal på Pååls i Sölvesborg varslas

Bromölla Artikeln publicerades

Varumärket Pååls försvinner från våra bröddiskar. Pååls AB med säte i Malmö avvecklar sin verksamhet. Därför varslar företaget alla sina medarbetar om uppsägning. Företaget har, enligt ett pressmeddelande, gått med förlust i flera år. Man har försökt hitta en köpare av företaget, men utan att lyckas. Därför har ledningen tagit beslut om att inleda MBL-förhandlingar om avveckling av Pååls i dess nuvarande form. Totalt rör det sig om ungefär 350 varsel i bland annat Helsingborg, Malmö och Jönköping samt Sölvesborg. – Det är en rätt kraftig smäll och det är naturligtvis tråkigt. Orsaken sägs vara bristande lönsamhet, säger Ben Jönsson på Svenska Livsmedelsförbundet avdelning Sydöst. Han berättar att facket inför förhandlingarna begärt att in en löntagarkonsult. Enligt Ben Jönsson har man rätt till det om varslet gäller mer än 50 personer. Löntagarkonsulten ska titta på om ledningens orsaker till avvecklingen är godtagbara. Bland de 350 varslade finns knappt 20 anställda vid Pååls utkörningscentral i Sölvesborg. Däremot rörs de anställda på skorpfabriken inte av varslen. – På skorpfabriken i Sölvesborg pågår diskussioner med en intressent som vill köpa fabriken. Så där är ingen varslad, säger Ben Jönsson och tillägger att samma skorpfabriken i Växjö. Roger Bing